SBB onderzoekt tevredenheid leerbedrijven

Hoe tevreden zijn leerbedrijven over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt? Die vraag gaat SBB op verzoek van het ministerie van OCW onderzoeken.

Aanleiding tot het verzoek aan SBB is de motie die Anne-Wil Lucas (VVD) begin december indiende. In deze motie werd de regering verzocht om de tevredenheid van werkgevers over de aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt te meten. De motie werd tegen de zin van minister Bussemaker aangenomen. Het ministerie van OCW heeft SBB nu gevraagd op welke manieren het oordeel van de leerbedrijven het beste kan worden gemeten. Een van de opties is het koppelen aan een bestaand onderzoek, maar als dat niet haalbaar is wordt een apart onderzoek uitgevoerd.

Kwaliteitsafspraken
Het beoogde onderzoek kan niet worden gebruikt voor de bekostiging van mbo-scholen in het kader van de kwaliteitsafspraken. Minister Bussemaker: ‘Het gaat bij deze motie om een landelijke indicator, die landelijk inzicht biedt in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij dus niet om een indicator op instellings- of opleidingsniveau en de indicator kan dus niet gebruikt worden voor de bekostiging van mbo-instellingen. Dat is niet gewenst.’

Pilots
Binnenkort start de MBO Raad eveneens met pilots om de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming te meten. Dit onderzoek richt zich met name op de begeleiders vanuit de scholen. Naar verwachting zullen alle mbo-scholen de komende tijd een plan moeten maken over de verbetering van de bpv. Dit plan komt dan in plaats van de voorheen geplande bpv-monitor. Vanaf 2017 is er in het kader van de kwaliteitsafspraken geld beschikbaar voor scholen die goed presteren op het terrein van de beroepspraktijkvorming.