Hoornbeeck alweer beste ROC van Nederland

‘Het went nooit’, zegt bestuursvoorzitter Willem de Potter van het Hoornbeeck College. Voor de achtste keer op rij is zijn school uitgeroepen tot beste mbo-school van Nederland.

Jaarlijks beoordeelt de Keuzegids mbo alle mbo-instellingen in Nederland op criteria als studenttevredenheid, doorstroomcijfers en slagingspercentages. Ook de oordelen van de onderwijsinspectie worden hierbij meegenomen. Net als vorig jaar is het Hoornbeeck College, de reformatorische mbo-school met vestigingen in Amersfoort, Apeldoorn, Kampen, Gouda, Rotterdam en Goes, tot beste mbo-school van Nederland uitgeroepen.

Verder investeren
Voor het Hoornbeeck College is de waardering van de onafhankelijke keuzegids vooral een stimulans om verder te investeren in de kwaliteit van opleidingen. De Potter: ‘Het went nooit en het is ook geen reden om tevreden achterover te leunen. De veranderingen in de maatschappij én de beroepspraktijk vragen om doorlopende vernieuwing van onze school. Op alle fronten. We bouwen letterlijk aan betere huisvesting, we verdiepen en vernieuwen de lesprogramma’s en zetten nieuwe opleidingen op.’

Dienstverlening
Een voorbeeld van zo’n nieuwe opleiding is de recent gestarte sector Dienstverlening. In de samenleving is behoefte aan personeel voor service- en dienstverlenende beroepen. Hoornbeeck speelt hierop in met een brede niveau 2-opleiding Dienstverlening. Deze bevat een mix van retail, logistiek, administratie en zorg en is een stevige basis voor een beroepsgerichte niveau 3-opleiding. Overigens houdt het Hoornbeeck College vast aan haar visie om een niet te breed opleidingsaanbod te bieden, maar sterk te kijken naar de baankansen die een opleiding biedt.

Foto: Claudia Otten

Lees ook: Het geheim van Hoornbeeck

En: Hoornbeeck mag studenten identiteitsverklaring vragen