Horizon College en Regio College: fusie volgend schooljaar

Twee mbo-scholen in Noord-Holland gaan fuseren. Vanaf augustus 2024 vormen het Horizon College en het Regio College één school. Minister Dijkgraaf keurt het samengaan goed.

De twee scholen praten al langere tijd over een mogelijk samengaan. Drie jaar geleden maakten de scholen al bekend een fusie te onderzoeken. Het streven was toen om in 2022 samen te gaan. In de zomer van 2021 bleek een en ander niet probleemloos te zijn. De gesprekken zijn echter al die tijd doorgegaan. Met als uiteindelijk resultaat toch een fusieplan. Bij de start van het volgende schooljaar, augustus 2024, moet de fusie een feit zijn.

Toekomst

In een persbericht maken de scholen bekend dat de samenwerking noodzakelijk is om in toekomst volwaardig beroepsonderwijs te blijven aanbieden in de regio’s West-Friesland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Kennemerland. De scholen vrezen teruglopende studentenaantallen, vanwege demografische ontwikkelingen. Door samen te werken kunnen de scholen het bestaande onderwijs in stand houden en waar mogelijk versterken. De samenwerkende scholen willen ook een grotere rol gaan spelen bij het onderwijs aan volwassenen (leven lang ontwikkelen).

Toestemming

Minister Dijkgraaf heeft volgens het persbericht inmiddels toestemming gegeven voor de fusie. De twee scholen gaan een nieuwe naam lanceren. Dat zal later dit jaar gebeuren.

Lees ook: Fusie Regio College en Horizon College vertraagd