‘Ik doe gewoon mijn ding’

Diederick de Vries, coach en docent Rekenen binnen de sector Economie en Dienstverlening van Drenthe College, is een van de drie genomineerden voor de titel ‘Mbo-leraar van het Jaar’. Hoogste tijd voor een nadere kennismaking.

Hij had het niet verwacht, ook niet nadat hij de Drentse Kei 2015 was geworden. ‘Ik doe gewoon mijn ding’, vertelt Diederick de Vries. Maar wie deze coach en docent Rekenen aan het werk ziet, ontmoet een bijzonder energieke en gedreven leerkracht. ‘Ik wil nu eenmaal het beste uit mezelf halen en verwacht ook dat mijn collega’s en mijn studenten dat doen.’

Positive action
Diederick ziet zijn studenten als zijn ‘hardcore business’. ‘Daarvoor ga ik naar school. Ik heb respect voor mijn studenten, luister aandachtig naar hen. Ik benader hen ook altijd positief, naar de maatstaven van positive action. Is een student te laat? Dan krijgt hij niet op zijn donder, maar zeg ik: “Ha, fijn dat je toch gekomen bent!”. Dan vlieg je het anders aan. En kun je vervolgens even benadrukken dat het toch belangrijk is om op tijd te komen. Ik krijg ook vaak te horen dat ik ingewikkelde materie simpel kan uitleggen. Ik kom net uit een rekenles. Daar stonden samengestelde breuken op het programma. Geen gemakkelijke kost. Extra mooi dus als de studenten het toch onder de knie krijgen!’

Passie
Iemand iets leren is echt een vak, maar het is ook een passie, beseft Diederick. ‘En zoals ik zelf mijn passies omarm – het docentschap, maar ook mijn eigen bedrijfje MotoArt – zo zie ik graag dat mijn studenten dat ook doen. Dit is het middelbaar beroepsonderwijs. Je kiest hier een beroep, een vak. Dat moet wel iets zijn dat je echt ziet zitten. Als SLB’er/coach heb ik de afgelopen jaren aardig wat stappen gezet om samen met mijn studenten te ontdekken wat nou hun kracht, hun passie is. Een mooi proces. Uitdagend ook, zeker nu de arbeidsmarkt verandert. Het is niet meer zo dat je je hele leven lang hetzelfde werk gaat doen. Je shopt rond, wisselt. Aan ons de nobele taak om onze studenten klaar te stomen voor die toekomst.’

Imago
Met die blik op de toekomst is het mbo gebaat bij een positief imago. ‘Ik ben geen minister of beleidmaker, maar een docent in hart en nieren. Ik zie echter wel in dat onze blik op het mbo moet verbeteren. De komende jaren blijven mbo’ers een cruciale rol spelen. Daarvan ben ik overtuigd. Dit zijn onze doeners. Deze koks, zusters, juristen en de accountants vormen ook straks de kern van onze economie. We mogen, vind ik, met recht trots zijn op ons werk, onze scholen en ons onderwijs. Iets wat we veel meer moeten uitdragen. Laten we de wereld vooral tonen hoe die ongepolijste diamantjes tijdens de opleiding steeds meer gaan schitteren.’

Win-win
Een ander onderwijsaspect dat Diederick na aan het hart ligt, is de samenwerking met het bedrijfsleven. ‘Een vak leer je het beste in de praktijk. Maar het is niet gemakkelijk om een passende stage te vinden. Daar zet ik me voor in. Allereerst door mijn eigen netwerk te benutten. Door MotoArt heb ik veel contacten in en om Assen. Ik wil bedrijven ervan overtuigen dat een stageplek een win-win-situatie is. Goed voor de student, maar zeker ook voor het bedrijf zelf. Die krijgt immers een jonge, potentiële vakman of vrouw over de vloer. Maar ook op een ander vlak valt nog een wereld te winnen. Ik wil me sterk maken voor een vereenvoudiging van de procedures. Met name het aftekenen van de kerntaken kan in mijn ogen zoveel gemakkelijker. Het mag toch niet zo zijn dat een bedrijf afhaakt, puur omdat er zoveel formulieren ingevuld moeten worden! Dergelijke bureaucratische hinderpaaltjes moeten weg. Daar hebben we allemaal baat bij. Hierover zou ik wel eens met de minister van gedachten willen wisselen.’

Inspiratie
Mooie speerpunten, die wellicht al een tipje van de sluier oplichten van hoe Diederick, mocht hij winnen, het ambassadeurschap gaat inkleuren. Maar zover reikt zijn blik nog niet. ‘Wat er ook gebeurt, de verkiezing zelf inspireert me al enorm. Dit is echt een mooie club met 12 bevlogen, dynamische en gepassioneerde docenten uit het primair onderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Onze bijeenkomsten verbreden mijn blikveld. De inspiratie die ik hier opdoe, neem ik terug naar mijn team. Dit alles maakt deze wedstrijd, ongeacht de uitkomst, onvergetelijk!’

Op 7 oktober 2015 hoort Diederick tijdens het Lerarencongres in Den Bosch of hij de winnaar is voor de sector mbo. Zijn medegenomineerden zijn Shamelie Sitaram, docent Sociaal Werk bij het Welzijn College in Utrecht en Martijn Laurensen van ROC A12 (Velp). De interviews met deze twee docenten lees je in de aanloop naar de uitreiking eveneens op MBO Today.

Bekijk hier het filmpje van Diederick dat het Drenthe College maakte voor de ‘Drentse Kei’-verkiezing.