Internationalisering: keurmerk voor vijf scholen

Gisteren ontvingen vijf mbo-scholen de zogeheten VET Mobility Charter, een kwaliteitskeurmerk voor internationalisering. Zij kregen het certificaat voor hun bewezen kwaliteit van internationaliseringsactiviteiten en opname hiervan in het curriculum.

Internationalisering staat hoog op de mbo-agenda. Zo liet het ministerie van Onderwijs deze zomer weten 300.000 euro extra beschikbaar te stellen om internationalisering in het mbo te ondersteunen. Op deze manier wil het ministerie stimuleren dat studenten ‘internationaal competent’ worden. Dat wordt, nu de maatschappij globaliseert, al maar belangrijker. Studenten moeten worden toegerust met voldoende internationale kennis, vaardigheden en culturen om te kunnen communiceren, reflecteren en samenwerken in internationale contexten. ‘Internationaal competent worden’ dient dan ook structureel ingebed en steviger verankerd te worden als integraal onderdeel van het onderwijsprogramma en de leeromgeving, aldus het ministerie.

Buitenlandervaring
Werken aan die specifieke ‘grensoverschrijdende’ skills gebeurt in groeiende mate: vanuit Europa is de doelstelling dat in 2020 minimaal 6 procent van de mbo-afgestudeerden heeft deelgenomen aan internationale mobiliteit voor stage of studie. Nederland zit inmiddels boven dit streefpercentage. Van de Nederlandse mbo-studenten die in 2015 afstudeerden, had 7 procent een buitenlandervaring. Internationalisering maakt slimmer, creatiever en ondernemender en is cruciaal voor het verwerven van hedendaagse beroepscompetenties. Voor grensoverschrijdende denkers en doeners bij instellingen, onder docenten en studenten ligt de wereld open.

Vijf uitblinkende scholen
Structureel beleid bij scholen op het gebied van internationalisering is hierbij een noodzakelijke voorwaarde. Vanaf 2015 worden daarom mbo-instellingen, die hun zaken goed op orde hebben, beloond met een VET Mobility Charter, een kwaliteitskeurmerk voor internationalisering. Vijf mbo-scholen ontvingen gisteren dit keurmerk voor de bewezen kwaliteit van hun internationaliseringsactiviteiten en de opname hiervan in hun onderwijscurriculum: ROC Aventus, ROC Da Vinci College, ROC De Leijgraaf, ROC van Amsterdam en ROC A12. Deze scholen blinken uit in zaken als uitgaande mobiliteit van studenten en professionals, de ontwikkeling van tweetalig onderwijs en ‘internationalisation at home’. Met dit Charter kunnen de scholen komende jaren meer en gemakkelijker internationale stages en uitwisselingen realiseren. Eerder kregen al meer mbo-scholen dit keurmerk.

Lees ook: Scholen ontvangen certificaat internationalisering