Kamercommissie onderzoekt behoefte aan leven lang leren

De Tweede Kamer wil via een enquête onder een representatieve groep Nederlanders achterhalen in hoeverre er onder de beroepsbevolking behoefte bestaat aan onderwijs in het kader van leven lang leren.

Initiatiefnemers van het onderzoek zijn de nieuwe Tweede-Kamerleden Dennis Wiersma (VVD), Harry van der Molen (CDA), Antje Diertens (D66) en Zihni Özdil (GroenLinks). In het najaar zou de enquête onder een representatieve groep Nederlanders uitgevoerd moeten worden. Een belangrijke vraag is hierbij op welke manier de respondenten bereid zouden zijn weer onderwijs te gaan volgen. Onder welke voorwaarden is het voor volwassenen aantrekkelijk om deel te nemen aan onderwijs? Wat werkt in de praktijk?

Stapel
Met het voornemen tot een enquête laat ook de nieuwe Tweede Kamer zien veel waarde te hechten aan het onderwerp ‘leven lang ontwikkelen’. Recent zijn nog diverse rapporten toegevoegd aan een al zeer indrukwekkende stapel onderzoeken. Zo pleitte de SER onlangs voor een ‘ontwikkelrekening voor werkenden’ en de commissie-Sap voor een ‘individuele leerrekening’. Ook een coalitie van particuliere opleiders en uitzendbureaus pleitte voor een eigen spaarpot voor alle werkenden. De papieren voorstellen kunnen allemaal op veel sympathie rekenen. Het onderzoek van de Tweede Kamer zou meer zicht moeten bieden op het perspectief van de werkende Nederlanders: hebben zij behoefte aan scholing en onder welke voorwaarden zouden zij daartoe bereid zijn?