Keuzedelen: aanbod en gebruik nemen toe

Het aantal keuzedelen dat daadwerkelijk door studenten gevolgd wordt neemt flink toe. Van de meer dan 900 verschillende keuzedelen wordt inmiddels ruim 60% gebruikt. Dat blijkt uit de vierde monitor keuzedelen.

De monitor is gebaseerd op cijfers die in april/mei 2018 zijn aangeleverd door vrijwel alle (bekostigde) mbo-scholen. De belangrijkste conclusie van deze vierde monitor is dat steeds meer keuzedelen daadwerkelijk door studenten gevolgd worden. Het aantal keuzedelen in het landelijke register is inmiddels toegenomen tot meer dan 900. Hiervan wordt ongeveer 80% door scholen aangeboden. Van deze aangeboden keuzedelen wordt ongeveer driekwart ook door studenten gekozen. Van de ruim 900 keuzedelen zijn er ongeveer 550 gevolgd. Hoewel er nog steeds honderden keuzedelen ‘op de plank liggen’ neemt het gebruik van keuzedelen duidelijk toe.

Generieke keuzedelen
Opvallend blijft dat een klein aantal keuzedelen door zeer veel studenten wordt gekozen. Het gaat hierbij nog steeds voornamelijk om generieke keuzedelen, gericht op zaken als ‘ondernemerschap’ en vreemde talen. Overigens neemt ook het gebruik van verdiepende en verbredende keuzedelen toe in vergelijking met eerdere metingen.

Examens
In de monitor is ook gekeken naar de resultaten van studenten bij de examens. Voor zo’n 290 keuzedelen zijn cijfers bekend over de resultaten. Opvallend is dat bij meer dan 130 keuzedelen 100% van de studenten het examen heeft gehaald. In totaal is bij zo’n 87% van de gevallen het keuzedeel behaald.

Deze vierde rapportage van de Monitor Keuzedelen is de laatste die door de regieorganisatie Herziening MBO is uitgevoerd. Het ministerie van OCW zorgt voor voortzetting van de monitor. Lees hier de vierde monitor keuzedelen.

Lees ook:
Aanbod keuzedelen groeit door
Veel keuzedelen liggen nog op de plank
Studenten kiezen vooral generieke keuzedelen