KiesMBO kan meer aandacht besteden aan arbeidsmarktperspectief

De studiekeuzeportal KiesMBO ondersteunt steeds meer jongeren bij het maken van een studiekeuze. Het zou goed zijn als de website meer aandacht gaat besteden aan het arbeidsmarktperspectief van opleidingen.

Die aanbeveling doen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Onderwijs de functionaliteit van KiesMBO evalueerden. De studiekeuzeportal werd eind 2018 door SBB gelanceerd. De website heeft als doel jongeren goed te informeren over de diverse mbo-studies, waarbij ook aandacht is voor studenttevredenheid en baankansen. SBB onderhoudt KiesMBO via een subsidie van het ministerie van Onderwijs.

Bereik

Uit de evaluatie blijkt dat steeds meer jongeren KiesMBO weten te vinden. Waar in 2021 zo’n 14 procent van de scholieren de website gebruikte, is dat in 2022 gestegen tot 34 procent. Daarmee is de SBB-portal nog niet het meest gebruikte hulpmiddel: roc.nl, een commerciële website die al veel langer studie-informatie over mbo-opleidingen aanbiedt, werd door 37 procent van de scholieren gebruikt. Op jaarbasis kent KiesMBO inmiddels zo’n 650.000 bezoekers. In vergelijking tot ‘Studiekeuze123.nl’, het studieportaal voor het hbo, is dat nog weinig. Studiekeuze123.nl trekt jaarlijks meer dan twee miljoen bezoekers.

Krachtenveld

Volgens de onderzoekers opereert KiesMBO in een ingewikkeld krachtenveld, waarbij onderwijs en werkgevers niet dezelfde belangen hebben. Waar scholen graag veel studenten aantrekken, willen werkgevers vooral dat studenten een studie kiezen in een tekortsector. Om dat laatste te bereiken zou KiesMBO het carrièreperspectief bij beroepen goed in beeld moeten brengen. Het gaat dan om de kans op een baan bij diploma’s, waarbij ook het niveau wordt meegenomen. Ook zou hierbij aandacht moeten zijn voor de regionale verschillen. Eerder zegde minister Dijkgraaf al toe dat KiesMBO kansrijke beroepen meer in de spotlight zou zetten. De evaluatie besteedt geen aandacht aan deze toezegging.

TikTok

Om het bereik van KiesMBO te vergroten, zou de portal trends op het gebied van mediagebruik goed moeten volgen. Ook op dit gebied kan KiesMBO inspiratie opdoen bij Studiekeuze123.nl, dat gebruikmaakt van Instagram en TikTok om de jonge doelgroep te bereiken. Volgens de onderzoekers verdient het aanbeveling hiervoor meer budget in te zetten, zowel structureel als incidenteel.

Lees hier de evaluatie van ‘Kies MBO’

Lees ook: ‘Kies MBO’ nieuwe centrale portal voor studiekeuze