Kwaliteitsafspraken: scholen zijn goed op weg

Veel scholen verwachten de doelen te behalen die zij in 2015, bij de start van de kwaliteitsafspraken, zichzelf gesteld hebben. Dat blijkt uit de derde voortgangsrapportage van MBO in Bedrijf over de kwaliteitsafspraken mbo.

De rapportage geeft, onder de titel Met Volle Zeilen, een algemeen beeld van de voortgang van de kwaliteitsafspraken. De afspraken, die tot eind 2018 lopen, hebben onder andere betrekking op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, de verbetering van de beroepspraktijkvorming en de professionalisering van docenten. De rapportage gaat in op de resultaten die in het kalenderjaar 2017 zijn geboekt.

Bijzonder jaar
In de rapportage wordt opgemerkt dat 2018 een bijzonder jaar is, omdat dit het laatste jaar van de huidige kwaliteitsafspraken is. Bovendien is inmiddels een nieuw bestuursakkoord gesloten tussen de mbo-scholen en het ministerie. In dit bestuursakkoord, Trots, vertrouwen en lef, zijn afspraken gemaakt over een nieuwe periode van kwaliteitsafspraken. In dat kader is aan scholen gevraagd voor eind oktober een nieuwe kwaliteitsagenda te maken.

Lerarenregister
Met Volle Zeilen bevat enkele aanbevelingen aan scholen en aan het ministerie. Deze hebben onder andere betrekking op de rekenexamens, excellentieprogramma’s en het lerarenregister. Volgens de voortgangsrapportage zou het een goed idee zijn als het mbo een lerarenregister speciaal voor het mbo zou ontwikkelen. De beroepsvereniging van mbo-docenten en de MBO Raad zouden hier gezamenlijk hun medewerking aan moeten verlenen.

De volledige voortgangsrapportage is te downloaden op www.mboinbedrijf.nl

Lees ook: Kwaliteitsafspraken: scholen zijn in vol bedrijf