‘Kwaliteitsbewustzijn mbo-scholen sterk gegroeid’

Het kwaliteitsbewustzijn binnen de mbo-scholen is de laatste jaren sterk gegroeid. De basiskwaliteit is op de meeste scholen zeker op orde. Die conclusie trekt MBO in Bedrijf in een terugblik op de eerste periode van kwaliteitsafspraken in het mbo.

In de eindrapportage ‘Haven bereikt, zeilen gestreken, resultaten geboekt’, blikt MBO in Bedrijf terug op de kwaliteitsafspraken die in de periode 2015-2018 van kracht waren. Volgens de rapportage kan geconcludeerd worden dat het kwaliteitsbewustzijn binnen de scholen de laatste jaren sterk is gegroeid. Met de Onderwijsinspectie stelt MBO in Bedrijf dat  nagenoeg alle scholen de basis op orde hebben. Scholen hebben inzicht in de kwaliteit van opleidingen en teams. Als zich problemen voordoen, is de school hiervan in de regel eerder op de hoogte dan de inspectie, stelt MBO in Bedrijf.

Kwaliteitsbesef

Volgens de rapportage is het kwaliteitsbesef in scholen inmiddels diep geworteld. Scholen zijn in toenemende mate zelfkritisch. Ook op individueel niveau is dit zichtbaar: docenten werken bijvoorbeeld steeds vaker met instrumenten als peer-review. Elkaar aanspreken op resultaten en gedrag wordt normaal. Volgens MBO in Bedrijf hebben de kwaliteitsafspraken hierbij een belangrijke rol gespeeld.

Chapeau

Volgens MBO in Bedrijf heeft het werken met kwaliteitsafspraken een gunstig effect gehad op het mbo. Op diverse thema’s zijn resultaten geboekt. Ook op andere terreinen is er sprake van spin-off, bijvoorbeeld als het gaat om het gegroeide strategisch vermogen. De investeringen in het verbeteren van de beroepspraktijkvorming hebben tot meer aandacht geleid voor de tevredenheid van leerbedrijven en leerlingen. Al met al concludeert MBO in Bedrijf dat een diepgevoeld chapeau aan de scholen op zijn plaats is.

Van 2015 tot 2018 werkten de mbo-scholen met een eerste arrangement kwaliteitsafspraken. Inmiddels is een tweede periode kwaliteitsafspraken gestart, met een looptijd van 2019 tot 2022.

Lees ook: Kwaliteitsafspraken: scholen zijn goed op weg