Leerateliers over cross-over opleidingen

Scholen die in aanmerking willen komen voor een experimentele cross-over opleiding, moeten voor 15 september 2016 hiervoor een aanvraag indienen. Tijdens twee leerateliers krijgen belangstellenden meer informatie.

Via het experiment cross-over kwalificaties krijgen scholen de mogelijkheid om samen met het bedrijfsleven nieuwe, cross-sectorale opleidingen aan te bieden. Met een cross-over kwalificatie wordt een opleiding bedoeld waarin delen van kwalificaties uit meerdere domeinen worden samengevoegd tot een nieuwe, domeinoverstijgende kwalificatie. Scholen kunnen op deze manier snel inspelen op nieuwe beroepen waarvoor nog geen opleidingen bestaan. Het doel van dit experiment is om te onderzoeken of er in de praktijk behoefte is aan dergelijke kwalificaties en of hiervoor een structurele mogelijkheid moet zijn.

Waarom een Leeratelier?
Tussen 1 augustus en 15 september 2016 kunnen scholen bij DUO aanvragen indienen voor cross-over kwalificaties. Op basis daarvan kunnen scholen dan vanaf het schooljaar 2017-2018 een experimentele opleiding aanbieden. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten in april bleek dat er behoefte was aan het samenbrengen van initiatieven en het ondersteunen bij de nadere uitwerking van ideeën. OCW, SBB en MBO Raad willen daarom in de komende periode graag samen met initiatiefnemers van cross-overs de ideeën verder uitwerken én van elkaar leren. Daartoe worden twee Leerateliers georganiseerd.

De Leerateliers worden georganiseerd op 9 en 15 juni. Kijk voor meer informatie en aanmelden hier.