Lesverbod voor leraar die niet in register staat

Vandaag spreekt de Eerste Kamer verder over het lerarenregister. Staatssecretaris Dekker verwacht dat leraren serieus werk gaan maken van hun bekwaamheidsonderhoud.

Voorafgaand aan de bespreking in de commissie Onderwijs van de Eerste Kamer heeft staatssecretaris Sander Dekker een uitgebreide schriftelijke toelichting gegeven op het wetsvoorstel. Veel aandacht gaat in die toelichting uit naar de sancties die leraren kunnen treffen als zij niet aan de herregistratie-eisen voldoen. Volgens Dekker kan zo’n leraar niet meer voor de klas staan. Wel kan hij of zij nog als assistent werkzaam zijn binnen de school of andere ondersteunende werkzaamheden verrichten. Pas als weer aan de eisen van het register is voldaan, vervalt het lesverbod en mag de leraar weer zelfstandig voor de klas staan.

Afrekeninstrument
Toch betoogt de staatssecretaris dat het lerarenregister geen afrekeninstrument is. Volgens hem stimuleert het register alleen het bekwaamheidsonderhoud door leraren. ‘Eens bevoegd betekent niet blijvend bekwaam’, aldus de staatssecretaris. Hij is optimistisch over de werking van het register: ‘De regering verwacht dat alle leraren serieus werk zullen maken van het bekwaamheidsonderhoud.’

Aantal
Uit de toelichting van Dekker blijkt dat op dit moment zo’n 35.000 leraren in het register staan. Een vergelijkbaar aantal leraren heeft zich aangemeld, maar heeft de inschrijving nog niet afgerond. Ongeveer 20% van de ingeschreven leraren is afkomstig van het mbo. Dit zou dus om ongeveer 7.000 mbo-docenten gaan. In het verleden was veel verwarring over het aantal geregistreerde leraren.

Steun
Onder leraren is nu ook een actie ontstaan ter ondersteuning van het register. Op een speciale website spreken docenten zich uit voor het register.

De commissie Onderwijs van de Eerste Kamer behandelt vandaag, 17 januari, het wetsvoorstel. De plenaire behandeling volgt op dinsdag 14 februari.

Lees ook: Dossier Lerarenregister