MBO Raad: ‘Conclusies Platform Medezeggenschap onjuist’

De stelling van het Platform Medezeggenschap MBO dat mbo-docenten onderbetaald worden is onjuist volgens de MBO Raad. En wat vinden de vakbonden?

De berichtgeving over het onderbetalen van mbo-docenten en het onnodig laten oplopen van reserves is onjuist. Dat stelt de MBO Raad in een reactie op de ‘verkenning’ die het Platform Medezeggenschap MBO vorige week naar buiten bracht. MBO Raad-voorzitter Ton Heerts: ‘De verkenning leidt tot onjuiste beeldvorming. In de cao zijn in 2008 en de jaren daarna verschillende afspraken gemaakt en die komen wij na. Wij staan voor gemaakte afspraken.’

Geen functiemix

Volgens de MBO Raad werkt het mbo niet met een afgesproken functiemix van hogere en minder hoge salarissen. In plaats daarvan hebben MBO Raad en vakbonden in de cao gezamenlijk afgesproken om met hogere startsalarissen te werken en een snellere groei in salaristreden. Over het precieze formatiebeleid maakt iedere school, samen met de OR, afspraken.

Grote wijzigingen

Verder wijst de MBO Raad erop dat veel mbo-scholen de komende tijd voor grote investeringen staan. Scholen moeten in verband met demografische ontwikkelingen rekening houden met krimp. Om tegemoet te kunnen komen aan de eisen van modern beroepsonderwijs moet er flink geïnvesteerd worden in gebouwen en leeromgevingen. Ook is er geld nodig voor aanpak van werkdruk. Al met al staan veel mbo-scholen, aldus de MBO Raad, voor flinke investeringen. Dit gebeurt veelal ook samen met het bedrijfsleven.

Vakbonden

Hoe staan de vakbonden in deze discussie? De AOb komt met een genuanceerde reactie. Volgens Tamar van Gelder van de AOb is de functiemix vooral buiten de Randstad onvoldoende tot stand gekomen. Zij wijst erop dat voor scholen in de Randstad aparte afspraken zijn gemaakt: ‘Daar is de functiemix beter van de grond gekomen.’ Van Gelder pleit er voor dat salarisschaal LC het uitgangspunt is bij de inschaling van docenten. Nu is ongeveer de helft van de docenten ingeschaald op de lagere schaal LB. Ook wil de AOb dat scholen 75% van de onderwijsmiddelen besteden aan personeel.

Sinds 2010

De andere grote onderwijsvakbond, het CNV, is eveneens van mening dat veel mbo-docenten in een te lage schaal zitten. Volgens het CNV is er al langere tijd sprake van ‘downgrading’. Uit een nieuwsbrief van het CNV uit 2010 blijkt dat de discussie over de functiemix in het mbo al zo’n tien jaar speelt.

In onderstaand filmpje geeft Tamar van Gelder (AOb) haar visie op de kwestie

Lees ook: ‘Te veel docenten in laagste salarisschaal’