Meer mogelijkheden voor domeinprogramma’s

Scholen moeten meer mogelijkheden krijgen om studenten in te schrijven in brede opleidingen. Zo’n domeinprogramma kan studenten helpen een studie te kiezen met goede arbeidsmarktkansen.

Veel jongeren die instromen in een niveau 2 opleiding twijfelen nog sterk over hun opleidingskeuze. Hierdoor lopen zij een verhoogd risico op uitval of studievertraging. Door studenten in te laten stromen in een breed domein, hebben zij meer tijd om zich te oriënteren op kansrijke opleidingen. Minister Van Engelshoven wil scholen meer mogelijkheden bieden om dergelijke domeinprogramma’s aan te bieden. Dat staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. In de brief reageert de minister op recente adviezen van de SER en de Commissie Macrodoelmatigheid MBO.

Verkenning
Al sinds 2012 hebben scholen de mogelijkheid om studenten in te schrijven in een breed domeinprogramma. Scholen maken hier echter weinig gebruik van. Minister Van Engelshoven heeft daarom aan René van Gils, oud-voorzitter van het Graafschap College, gevraagd in een verkenning te inventariseren wat nodig is om de inzet van domeinprogramma’s te stimuleren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een aangepaste bekostiging. De resultaten van de verkenning worden dit najaar verwacht.

Studiekeuze
Het grote voordeel van een domeinprogramma is dat studenten langer de tijd hebben om een weloverwogen studiekeuze te maken. Vooral op niveau 2 groeit het aantal opleidingen met een slecht arbeidsmarktperspectief. Volgens minister Van Engelshoven is het de taak van scholen om alleen opleidingen aan te bieden die studenten een goede kans op de arbeidsmarkt bieden. In de nieuwe kwaliteitsafspraken krijgen scholen de mogelijkheid om samen met regionale werkgevers een passend opleidingsaanbod te ontwikkelen. Het portfolio aan opleidingen moet dan aansluiten bij de sociaal-economische kenmerken van de regio.

Lokale opleidingen
Al eerder was bekend dat scholen de mogelijkheid krijgen om samen met werkgevers zelf opleidingen te ontwikkelen. Deze opleidingen krijgen dan een sterke regionale inkleuring. Om deze lokale opleidingen mogelijk te maken is een experimenteerregeling in voorbereiding. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt voor de zomer verwacht. Al deze maatregelen hebben één doel: het aanbieden van opleidingen met een goed arbeidsmarktperspectief.

Lees de volledige brief van minister Van Engelshoven

Lees ook: Domeinprogramma’s aantrekkelijk voor niveau 2-opleidingen