Minister stuurt brief aan alle praktijkopleiders van Nederland

In een brief aan de praktijkopleiders van leerbedrijven dringt demissionair minister Dijkgraaf aan op een passende vergoeding voor studenten die stage lopen. Ook vraagt hij de praktijkopleiders om hulp bij het uitbannen van stagediscriminatie.

In de brief geeft de minister nadere uitleg over het Stagepact dat hij eerder dit jaar met werkgevers, scholen en andere betrokken partijen sloot. In navolging van de brief die Dijkgraaf eerder aan alle mbo-studenten stuurde, informeert hij nu ook persoonlijk alle praktijkopleiders.

Goede begeleiding

Dijkgraaf dankt de praktijkopleiders allereerst voor hun belangrijke rol bij het opleiden van goede vakmensen: ‘U levert met stages en leerbanen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de studenten, de vakmensen van de toekomst.’ Vervolgens geeft hij nadere uitleg van de afspraken uit het Stagepact. Zo is het de bedoeling dat er minimaal drie keer per stage een overleg is tussen de begeleider uit school en de praktijkopleider. Minimaal een van die drie overlegmomenten is fysiek.

Stagevergoeding

Minister Dijkgraaf pleit ook voor een passende vergoeding voor mbo-studenten die stage lopen. In het Stagepact is afgesproken dat een leerbedrijf in ieder geval de kosten vergoedt die een student moet maken om stage te lopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om reiskosten. Daarnaast roept Dijkgraaf de praktijkopleiders op een stagevergoeding te bieden aan studenten. Over wat ‘passend’ is, doet de minister in de brief geen uitspraak. In een radio-uitzending geeft hij echter aan dat een vergoeding van 747 euro per maand de richtlijn zou moeten zijn. De Rijksoverheid hanteert dit bedrag als stagevergoeding, zonder onderscheid tussen opleidingsvorm (mbo, hbo of universiteit).

Discriminatie

In de brief geeft minister Dijkgraaf ook uitleg over het experiment met ‘stagematching’. Hierbij plaatst de school een eerstejaars student rechtstreeks bij een leerbedrijf. Een ‘klikgesprek’ vindt dan niet meer plaats. Leidend is de leerbehoefte van de student en de mogelijkheden van het leerbedrijf. Het grote doel van deze werkwijze is het creëren van een veilige eerste stap op de arbeidsmarkt. Stagematching is omstreden, reden waarom werkgeversorganisaties niet verder willen gaan dan een vrijwillig experiment. In de brief roept Dijkgraaf de praktijkopleiders op mee te doen aan experimenten met stagematching.

Lees hier de brief van minister Dijkgraaf aan de praktijkopleiders

Lees ook: Minister Dijkgraaf stuur brief aan alle mbo-studenten