Minister voorziet geen fusiegolf in mbo

De krimp van het aantal studenten noopt mbo-scholen tot meer samenwerking. Maar anders dan Ton Heerts voorziet minister Van Engelshoven geen fusiegolf. Zij hecht juist veel waarde aan de menselijke maat.

In een brief aan de Tweede Kamer reageert Ingrid van Engelshoven op de voorspelling van Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, dat een fusiegolf in het mbo ophanden is. Heerts deed deze uitspraak in een interview met het Financieel Dagblad. Volgens Heerts onderschatten veel bestuurders de gevolgen van de krimp. Fusies zijn volgens hem onvermijdelijk. Heerts verwacht dat ongeveer vijftig van de 66 mbo-scholen zullen overblijven.

Menselijke maat
Minister Van Engelshoven deelt weliswaar Heerts’ zorgen over de gevolgen van de demografische krimp, maar een fusiegolf past volgens haar niet bij het mbo. Zij ziet het als een sector die gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid in opleidingen, locaties en instellingen. Ouders, studenten en docenten hechten veel waarde aan de menselijke maat. Van Engelshoven wil dan ook de kleinschaligheid zoveel mogelijk behouden.

Bestuurlijke fusie
Volgens Van Engelshoven kunnen scholen tal van andere maatregelen nemen om de gevolgen van krimp tegen te gaan. Zo kunnen scholen sinds kort een samenwerkingscollege vormen. Verder wil de minister ook de mogelijkheid van een ‘bestuurlijke fusie’ creëren. In zo’n geval ressorteren meerdere zelfstandige scholen onder één bestuurlijke koepel. In 2019 wil de minister deze bestuurlijke fusie in het mbo wettelijk mogelijk maken.

Lees de volledige brief van minister Van Engelshoven

Lees ook: Fusie tussen scholen bijna onmogelijk