Minister wil onderwijsovereenkomst vanaf 2021 afschaffen

Minister Van Engelshoven wil de verplichte onderwijsovereenkomst in het mbo afschaffen. De rechten van de student moeten voortaan in de wet worden vastgelegd.

Dit voornemen heeft minister Van Engelshoven naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd naar het nut van de onderwijsovereenkomst. Volgens dit onderzoek beantwoordt de overeenkomst niet aan het beoogde doel: het is een papieren tijger. De minister sluit zich bij deze conclusie aan: ‘De onderwijsovereenkomst werkt niet. We stoppen met deze overbodige papieren regel en zorgen dat via de wet de positie van de student écht wordt versterkt.’

Rechten en plichten

De onderwijsovereenkomst is een schriftelijk contract tussen de student en de school. In de overeenkomst, die sinds 1996 (de introductie van de Web) wordt gebruikt, staan de rechten en plichten van student en school beschreven. De oorspronkelijke bedoeling van de overeenkomst was de rechtspositie van de student te versterken. Op basis van de getekende overeenkomst zou de student de school aan afspraken kunnen houden. In de praktijk blijkt echter de overeenkomst deze functie niet te hebben. Het is een standaardformulier dat alleen papierwerk oplevert.

Vanaf 2021

De minister wil nu via de wet de rechten van mbo-studenten vastleggen. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over de vraag wanneer een student geschorst mag worden of op welke ondersteuning studenten met een handicap mogen rekenen. In het hoger onderwijs zijn de rechten en plichten van studenten ook al via de wet geregeld. Het wetstraject neemt nog wel enige tijd in beslag. De minister denkt in de zomer van 2020 met een wetsvoorstel te komen. De overeenkomst zou dan vanaf het schooljaar 2021/2022 niet meer verplicht zijn.

Klachtencommissie

Verder is het de bedoeling dat er een onafhankelijk orgaan komt waar studenten terecht kunnen met klachten. Nu moeten studenten daarvoor nog naar de rechter. De minister wil dit op een meer laagdrempelige wijze regelen, via een ‘klachtencommissie’. Dit in aanvulling op het ‘klachtrecht’, dat in 2017 in het mbo is ingevoerd.

Lees hier de brief van minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer

Lees ook: Advies: stop met verplichte onderwijsovereenkomst