Ombudslijn mbo na zeven jaar opgeheven

De Ombudslijn mbo, in 2010 ingesteld door minister Marja van Bijsterveldt, beëindigt zijn werkzaamheden. Met de invoering van het wettelijk klachtrecht is de landelijke ombudsfunctie niet meer nodig.

De Ombudslijn mbo werd in 2010 door minister Van Bijsterveldt ingesteld in een fase dat veel studenten klaagden over de kwaliteit van het onderwijs op mbo-scholen. Vanaf het begin was de Ombudslijn een tweedelijnsorganisatie: klachten dienen in eerste instantie op de school zelf behandeld te worden. De Ombudslijn heeft vaak een bemiddelende rol kunnen spelen.

Kwaliteit op orde
Sinds 2010 hebben scholen hard gewerkt om de basiskwaliteit van het onderwijs op orde te krijgen. Met resultaat: zelfs de Onderwijsinspectie is op dit moment lovend over het middelbaar beroepsonderwijs. Onderdeel van de kwaliteitsverbetering is ook de invoering van een algemeen klachtrecht. Sinds 1 augustus 2017 is dit klachtrecht van toepassing. Dat is ook de reden dat de Ombudslijn zijn werkzaamheden beëindigd heeft.

Examens
Het beeld dat uit de Jaarrapportage 2016-2017 naar boven komt is vergelijkbaar met dat van eerdere jaren. De door studenten en ouders ingediende klachten hebben vooral betrekking op de gang van zaken bij examens en de doorstroom naar andere onderwijsniveaus. In de rapportage wordt geconstateerd dat veel docenten en teamleiders nog niet goed bekend zijn met de klachtenprocedures van de eigen school. Door een meer proactieve houding van de school kunnen veel klachten voorkomen worden.

Lees de rapportage 2016/2017

Lees ook: Aantal klachten bij Ombudslijn mbo neemt af