Misbruik studiefinanciering lijkt beperkt verschijnsel

Sinds het schooljaar 2014/2015 hebben mbo-scholen ruim honderd keer gemeld dat leerlingen langdurig afwezig waren. De studiefinanciering van deze personen is na deze melding beëindigd.

Dat schrijft minister Bussemaker in antwoorden op vragen van de Kamerleden Mohandis en Jadnanansing (PvdA) over de NOS-berichten dat mbo-leerlingen massaal misbruik maken van de studiefinanciering. Al eerder hadden ook de mbo-scholen aangegeven het beeld van grootschalig misbruik niet te herkennen.

Melding
Als mbo-studenten van de entreeopleiding of een niveau-2 opleiding langdurig aaneengesloten afwezig zijn (acht weken), moet de school dit melden aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Na zo’n melding stopt DUO de studiefinanciering. Sinds het schooljaar 2014/2015 – in 2,5 jaar dus – heeft DUO 104 keer zo’n melding van langdurig verzuim ontvangen. De studiefinanciering van deze personen is vervolgens beëindigd.

Verzuimregistratie
In de brief schrijft minister Bussemaker dat het tegengaan van misbruik begint met een goede verzuimregistratie. Uit onderzoek blijkt dat deze registratie de laatste jaren sterk verbeterd is. Ook grijpen scholen steeds sneller in als verzuim zich voordoet.

Onderzoek
Al met al lijkt het bij misbruik van studiefinanciering om een beperkt verschijnsel te gaan. Desondanks onderzoekt het ministerie nog nader hoe vaak het voorkomt dat jongeren studiefinanciering ontvangen zonder onderwijs te volgen.