Ondernemende studenten presteren beter op school en stage

Ondernemende mbo-studenten zijn positiever over hun prestaties op school en stage dan studenten die zichzelf als minder ondernemend zien. Ook hebben ondernemende studenten meer vertrouwen in een succesvolle afronding van hun opleiding en het vinden van werk. Dat blijkt uit onderzoek van het Ecbo.

In veel opleidingen is tegenwoordig ruimte ingebouwd voor het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. Keuzedelen die zich richten op ondernemendheid mogen zich in een grote populariteit verheugen. Maar er is nog weinig bekend over het feitelijke belang van het stimuleren van ondernemendheid. Daarom heeft het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo) in opdracht van het ministerie van OCW hier onderzoek naar gedaan. De belangrijkste conclusie is dat het stimuleren van ondernemendheid tijdens de opleiding lijkt bij te dragen aan een succesvolle studie en carrière. Studenten die zich in hun opleiding uitgenodigd voelen om een ondernemende houding of ondernemend gedrag te laten zien, scoren beter.

Model
Om ondernemendheidsvaardigheden te beschrijven is in het onderzoek gebruikgemaakt van het EntreComp-model. In dit model wordt onderscheid gemaakt tussen idee, hulpbron en actie. Projectleider Pieter Baay: ‘Een student met ondernemendheidsvaardigheden heeft ideeën en ziet kansen, gaat van daaruit bronnen en middelen mobiliseren om vervolgens tot actie over het gaan. Het onderzoek toont dat studenten tevreden zijn over hun ondernemendheid, maar niet zozeer over het benutten van hun sociale netwerken. En dat terwijl dat cruciaal is voor hun arbeidsmarktsucces.’

Aanbevelingen
In vervolgonderzoek zou volgens Baay aandacht moeten zijn voor onderwijsvormen die geschikt zijn om ondernemendheid te stimuleren. Denk aan hybride leeromgevingen of pedagogisch-didactisch vakmanschap. Ook zou het goed zijn om een meetlat te ontwikkelen, waarmee het niveau van ondernemendheid in beeld gebracht kan worden.

Lees hier het rapport ‘Over notie, nut en niveau van ondernemendheidsvaardigheden in het mbo’

Lees ook:
Ondernemendheid als 21e-eeuwse vaardigheid
Europese competenties voor ondernemend gedrag