Onderwijscoöperatie per 1 januari 2019 opgeheven

De Onderwijscoöperatie wordt per 1 januari 2019 opgeheven. De ondersteuning van enkele lopende projecten wordt gecontinueerd.

De Onderwijscoöperatie is in 2011 opgericht door vakbonden in het onderwijs als beroepsorganisatie van, voor en door de leraar. Sinds 2011 heeft de organisatie zich via tal van projecten ingezet voor het faciliteren van leraren in hun beroepsontwikkeling. Zo werden onder andere bekwaamheidseisen voor de beroepsgroep opgesteld. Ook organiseerde de Onderwijscoöperatie jaarlijks de verkiezing van de leraar van het jaar.

Register
De Onderwijscoöperatie heeft zich daarnaast vanaf het begin verbonden aan de ontwikkeling van het lerarenregister. Ondanks groot verzet van veel actieve leraren, werd het lerarenregister in 2017 wettelijk ingevoerd. Maar ook daarna bleven de protesten aanhouden. Commotie over de opvolging van Joost Kentson als voorzitter van de Onderwijscoöperatie leidde vorig jaar de val de organisatie in.

Lerarenparlement
Enkele projecten die bij de Onderwijscoöperatie waren ondergebracht blijven doorgaan. Het gaat onder andere om de Onderwijs Pioniers, gericht op onderwijsverniewing door docenten. Ook Leraar24, een videoplatform waarop leraren praktisch toepasbare kennis uitwisselen, blijft bestaan. Het Lerarenparlement, opgericht ten behoeve van het lerarenregister, wordt eveneens gecontinueerd. Het Lerarencongres, gepland op de internationale Dag van de Leraar (5 oktober 2018), is afgelast.

Lees ook: Tweede Kamer wil dat bestuur Onderwijscoöperatie vertrekt