Ontwerpateliers ‘Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen’

Dit najaar vindt een reeks Ontwerpateliers plaats met de titel ‘Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen’. De ateliers geven docenten, instructeurs en praktijkbegeleiders werkzaam in publiek-private samenwerkingen handvatten om gezamenlijk te bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen.

Publiek-privaat samenwerken is een belangrijk thema in het mbo. Veel scholen slaan de handen ineen met het regionale bedrijfsleven om beroepsgericht onderwijs aan te bieden. Het mooie hiervan is dat de school en de praktijk gelijk kunnen reageren op veranderingen in het beroep en de arbeidsmarkt. Bovendien kan de student zo optimaal praktijkkennis verwerven.

Verbinding
Platform Opleider2025 organiseert, samen met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), het Ontwerpatelier ‘Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen’. Platform Opleider2025 – een samenwerking tussen PBT (Platform Bèta Techniek) en de BVMBO – verbindt opleiders mbo en praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in het vormgeven van innovatief onderwijs. Eerder organiseerden deze partijen al de zogeheten Kennisateliers.

Wat is het Ontwerpatelier?
Bij dit Ontwerpatelier staat het thema ‘responsief beroepsonderwijs’ centraal: beroepsonderwijs dat aansluit op de actuele ontwikkelingen in jouw (regionale) werkveld. Tijdens twee bijeenkomsten ga je aan de slag met het door jouw ingediende ontwerp-vraagstuk. Experts van het ecbo zullen je relevante tools aanreiken voor het ontwerpen van actueel beroepsonderwijs. In hybride leeromgevingen, leerwerkplaatsen en praktijkroutes kun je oplossingsrichtingen voor jouw vraagstuk ontwerpen. De deelnemers van het Ontwerpatelier leren ook van en met elkaar.

Bouw mee!
Dit najaar zijn er Ontwerpateliers in Amsterdam (Landlustlab, op 30 oktober en op 29 november) en in Ede (Makerslab, op 8 november en 27 november). Zin om mee te bouwen? Meld je dan via deze link aan voor Amsterdam of Ede.