Ook Eerste Kamer steunt afschaffen lerarenregister

De Eerste Kamer steunt in ruime meerderheid het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Roelof Bisschop en Peter Kwint voor afschaffing van het lerarenregister. ‘Het register is mislukt’, zo luidt de algemene conclusie.

Bijna vijf jaar nadat de Eerste Kamer met de nodige aarzeling het wetsvoorstel voor een lerarenregister steunde, kiest de senaat nu resoluut voor afschaffing van het register. Veel senatoren constateren dat het lerarenregister een faliekante mislukking is geworden. Ruard Ganzevoort (GroenLinks), vijf jaar geleden ook woordvoerder, trekt de conclusie dat gebrek aan draagvlak onder leraren de bottleneck is geweest. Hij stelt nadrukkelijk de vraag aan minister Slob waarom het de regering niet gelukt is draagvlak te creëren: ‘Hoe kan het dat het zo faliekant mislukt is?

Wijs

Minister Slob, als adviseur van de Kamer aanwezig, vindt de kwalificatie ‘mislukt’ niet terecht. Hij heeft kort na zijn aantreden besloten om het register voorlopig in de ijskast te zetten. Dat is volgens hem een wijs besluit geweest: ‘Op het moment dat je een bewuste keuze maakt om iets voor een bepaalde tijd niet te doen, kun je daar het woord “mislukt” opplakken, maar kun je ook zeggen dat het wijs geweest is.‘

Tragische geschiedenis

Minister Slob adviseert de senaat het wetsvoorstel niet te steunen. Naar zijn smaak wordt bij het schrappen van de wet het kind met het badwater weggegooid. Leraren hebben met de wet de kans om tot een succesvol lerarenregister te komen. De senatoren laten zich echter – met uitzondering van de VVD-fractie – niet overtuigen door de minister. Ongetwijfeld zal de Eerste Kamer volgende week het initiatiefwetsvoorstel steunen. Daarmee komt een einde aan een lange en tragische geschiedenis.

De Eerste Kamer stemt dinsdag 16 november over het wetsvoorstel.

Lees ook: Dossier lerarenregister: het slotakkoord nadert