Opnieuw problemen bij logistiekopleiding ROC Zadkine

Bij de logistiekopleidingen van ROC Zadkine zijn opnieuw problemen geconstateerd. Ditmaal blijkt de verzuimregistratie niet op orde. De kersverse bestuursvoorzitter Philippe Raets belooft beterschap.

Naar aanleiding van de in mei 2017 geconstateerde fraude met examens bij ROC Zadkine heeft de Onderwijsinspectie verder onderzoek gedaan naar de logistiekopleidingen van de Rotterdamse mbo-school. Hierbij kwam aan het licht dat de verzuimregistratie bij de onderzochte opleidingen niet op orde was. Leerlingen werden standaard zonder controle als aanwezig geregistreerd. De Inspectie concludeerde dat er sprake was van ‘een ernstige situatie’ en ‘een groot risico op uitval van kwetsbare studenten’.

Negatieve uitschieter
Volgens de kersverse bestuursvoorzitter van ROC Zadkine, Philippe Raets, heeft de school naar aanleiding van het inspectierapport direct diverse maatregelen getroffen. In een interview met RTV Rijnmond vertelt hij dat de teamleider is vervangen en dat er een nieuwe examencommissie is ingesteld. Uit een recent vervolgonderzoek van de inspectie zou blijken dat het al beter gaat op de logistiekopleidingen. Raets benadrukt verder dat de opleiding logistiek een negatieve uitschieter is binnen ROC Zadkine.

Klokkenluiders
Diverse klokkenluiders hebben aan RTV Rijnmond vertelt dat de verzuimregistratie bij de gewraakte opleidingen nog steeds niet op orde is. Tweede-Kamerlid Peter Kwint (SP) wil over de kwestie Kamervragen gaan stellen: ‘Na de fraude bij tentamens nu dit weer bij ROC Zadkine. Geen registratie van wie er is. En massale afwezigheid. Om pislink van te worden.’

Lees ook: Fraude met tentamens bij Zadkine