Oproep BVMBO: investeer in een sterke beroepsgroep

Scholen doen er goed aan docenten te ondersteunen bij het opzetten van een beroepsvereniging. Investeer in een sterke beroepsgroep! Dat betoogt de BVMBO in een gesprek met Alexander Rinnooy Kan.

Het gesprek vond plaats in het kader van het onderzoek dat Rinnooy Kan uitvoert naar de manier waarop de beroepsgroep leraren – na de teloorgang van de Onderwijscoöperatie – het beste vertegenwoordigd kan worden. Volgens de BVMBO is het lastig om leraren uit de diverse onderwijssectoren (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs) in één organisatie te verenigen. ‘De beroepsgroep leraren bestaat niet’, zegt Marjolein Held, voorzitter van de BVMBO. ‘Het is beter om in eerste instantie te streven naar een beroepsvereniging per onderwijssector. Misschien is het op termijn mogelijk tot één organisatie van docenten te komen.’

Ledenpeiling
Bij het gesprek met Rinnooy Kan baseerde de beroepsvereniging zich op een uitgebreide ledenpeiling. In korte tijd gaven enkele honderden mbo-docenten hun mening over de manier waarop docenten zich het beste kunnen organiseren. Volgens veel reacties worden leraren te weinig gefaciliteerd in hun professionalisering: ‘Er zijn te weinig positieve prikkels om te professionaliseren.’ Dit terwijl het cruciaal is dat professionalisering vanuit de beroepsgroep zelf wordt vormgeven. Juist gebrek aan draagvlak was het grote probleem bij het lerarenregister. Volgens veel docenten werd het te veel van bovenaf opgelegd: ‘Het was een top-down proces, in plaats van bottom-up.’

Faciliteren
In een brief aan Rinnooy Kan geven de mbo-docenten aan dat het niet eenvoudig is om zelf een beroepsvereniging op te zetten. Het is daarom belangrijk dat leraren tijd en ruimte krijgen om zich te organiseren. Scholen, in alle onderwijssectoren, zouden er goed aan doen de ontwikkeling van een beroepsvereniging te faciliteren. Het komt de professionalisering van de beroepsgroep, en daarmee het onderwijs, ten goede.

Advies
De afgelopen weken sprak Rinnooy Kan met tal van organisaties van leraren, zoals ‘Leraren in actie’, ‘MBO in actie’ (zie tweet hieronder) en ook het Lerarenparlement. Sommige gesprekspartners waren teleurgesteld dat de D66-senator zich alleen richt op het bekwaamheidsonderhoud en niet op zaken als het lerarentekort en de werkdruk. Naar verwachting komt Rinnooy Kan kort na de zomervakantie met zijn advies. Daarbij zal hij ook ingaan op de vraag wat de functie van een lerarenregister kan zijn.

Lees ook: Slob trekt stekker uit lerarenregister