Oproep SBB aan scholen: vraag mbo-certificaten aan

SBB roept scholen op aanvragen te doen voor nieuwe mbo-certificaten. Deze certificaten zijn bedoeld voor afgeronde onderdelen van een mbo-opleiding. Werkenden of werkzoekenden kunnen met een mbo-certificaat hun positie op de arbeidsmarkt gericht verbeteren.

Het mbo-certificaat kan het beste omschreven worden als een deeldiploma. Het bestaat uit een afgerond onderdeel van een opleiding. Sinds enkele jaren hebben deze certificaten een formele status binnen het mbo-stelsel. Het aantal certificaten is nog beperkt. Er gelden dan ook strenge eisen voor een certificaat wordt goedgekeurd. Zo moet het echt om een afgerond onderdeel van een opleiding gaan, met een zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt. Met het certificaat moet de werknemer zijn positie op de arbeidsmarkt daadwerkelijk verbeteren.

Leven lang ontwikkelen

De mbo-certificaten kunnen een belangrijke rol spelen bij leven lang ontwikkelen. Het voordeel van een certificaat is dat het om een overzichtelijke opleiding gaat. Bovendien leidt afronding van de deelopleiding tot een waardevol diploma. Het certificaat staat dan ook hoger aangeschreven dan de mbo-verklaring. Zo’n verklaring wordt verstrekt aan studenten die een opleiding voortijdig verlaten.

Oproep

Het aantal certificaten is nog beperkt, op dit moment zijn er ongeveer veertig goedgekeurd. SBB roept daarom scholen op meer aanvragen te doen voor certificaten. Dit jaar heeft SBB de ruimte om 35 nieuwe mbo-certificaten te ontwikkelen. Om scholen tot aanvragen te stimuleren heeft SBB een nieuwe landingspagina voor mbo-certificaten gemaakt. Op de pagina zijn alle beschikbare certificaten te vinden. Daarnaast wordt ook uitgelegd hoe je nieuwe certificaten kunt laten ontwikkelen. De doorlooptijd van een aanvraag is gemiddeld drie maanden.

Mobiliteitsteams

Het kabinet heeft in 2021 63 miljoen euro beschikbaar gesteld voor bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo. Dit om de inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt te verbeteren. De regionale mobiliteitsteams kunnen de mbo-certificaten opnemen in hun onderwijsaanbod. Op die manier kunnen steeds meer werknemers geholpen worden in de ontwikkeling van hun loopbaan.

Foto: SBB

Bekijk hier de SBB-pagina over mbo-certificaten

Lees ook: Welke ruimte hebben scholen bij leven lang ontwikkelen