Rekenexamen wordt zorgvuldig ingevoerd

Vanaf komend studiejaar telt het rekenexamen mee voor het mbo-diploma, zo is de wens van het kabinet. Eén uitzondering is er echter: voor studenten die in ditzelfde studiejaar al examen doen, telt het behaalde resultaat nog niet mee voor het diploma.

Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief reageert de minister op de wens van de MBO Raad, het JOB, de BVMBO en de NRTO om het rekenexamen zorgvuldig in te voeren. De minister benadrukt in de brief nogmaals dat het belangrijk is dat mbo-studenten de opleiding met een bepaald rekenniveau verlaten. Daarom heeft zij ook gekozen voor, wat zij noemt, ‘een ambitieuze invoeringstermijn’: vanaf augustus 2019 telt het rekenexamen mee voor het diploma.

Uitzondering
De minister is het echter wel eens met de kritiek dat de snelle invoeringstermijn voor studenten die al in 2020 examen doen lastig kan zijn. Daarom wil de minister één uitzondering toelaten: wie in 2020 examen doet, hoeft het rekenexamen nog niet te halen. Concreet betekent dit dat rekenen vanaf augustus 2019 meetelt voor alle studenten die met hun studie beginnen, met uitzondering van studenten die hun diploma in het studiejaar 2019-2020 behalen.

Debat
Komende woensdag gaat de Tweede Kamer, na eerder uitstel, in debat met de ministers van Onderwijs over het rekenexamen. Sommige Kamerleden blijven kritisch op de voorstellen van de ministers.

Lees hier de brief van minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer

Lees ook: Oproep om rekenexamen zorgvuldig in te voeren