Rekentoets verdwijnt achter de horizon

Het moment dat het resultaat van de rekentoets gaat meetellen voor het mbo-diploma raakt verder uit zicht. Dat is het gevolg van de wens van de Tweede Kamer om de rekentoets ook in het voortgezet onderwijs voorlopig uit te stellen.

In een brief aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris Sander Dekker op de moties die tijdens het Kamerdebat over de rekentoets op 7 oktober zijn aangenomen. De wens van de Tweede Kamer om ook in het voortgezet onderwijs (met uitzondering van het vwo) de resultaten van de rekentoets niet te laten meetellen bij het examen heeft tot gevolg dat de leerlingen die op het mbo komen voorlopig nog niet voldoende rekenvaardigheden hebben. Pas als het besluit genomen wordt dat de rekentoets in het vo meetelt voor het eindexamen, kan besloten worden wanneer het resultaat ook in het mbo kan gaan meetellen voor het behalen van het diploma. Het uitgangspunt daarbij is, zo schrijft de staatssecretaris, dat dit vier studiejaren later is. Als de resultaten in het mbo dit toelaten, zou dit ook eerder kunnen gebeuren.

Actieplan rekenonderwijs
Door het besluit van de Tweede Kamer om de rekentoets in het vo uit te stellen, is onduidelijk of er een actieplan rekenonderwijs mbo komt. De komende tijd wil de staatssecretaris dit plan bespreken met de MBO Raad en de Beroepsvereniging van mbo-docenten (BVMBO). Zowel de MBO Raad als de BVMBO hebben zich eerder zeer kritisch uitgelaten over het uitstel van het rekenexamen in het mbo.

Doorstroom
Nu is besloten tot het voorlopig niet laten meetellen van de resultaten van de rekentoets in het havo, worden er voor zowel havo als mbo-4 vooralsnog geen beperkingen gesteld aan de doorstroming naar het hbo. Hiermee worden er voor havo en mbo-4 dezelfde eisen gesteld.