SBB: niveau 2-opleidingen niet te snel beëindigen

SBB waarschuwt om niveau 2-opleidingen met een matig arbeidsmarktperspectief niet te snel te beëindigen. De samenwerkingsorganisatie wil studenten de kans niet ontnemen om een diploma te halen in een richting die hun interesse heeft. Met maatwerk kunnen veel studenten succesvol de eindstreep halen.

Dat is te lezen in een adviesrapport van SBB over niveau 2-opleidingen. Aanleiding voor dit advies vormen de zorgen over het arbeidsmarktperspectief van niveau-2 opleidingen. Volgens recente rapporten, bijvoorbeeld van de Commissie Macrodoelmatigheid en van de Commissie-Van Gils, kiezen te veel jongeren voor een opleiding met een mager arbeidsmarktperspectief. Het gaat dan bijvoorbeeld over economisch-administratie beroepen of beroepen in het creatieve domein. De commissies adviseerden daarom werk te maken van brede, oriënterende opleidingen. Na een algemeen deel zouden studenten dan kunnen uitstromen in een richting met een goed arbeidsmarktperspectief.

Herijking doelmatigheid

In het rapport nuanceert SBB de zorgen over de niveau 2-opleidingen. Zo’n 87% van alle niveau 2-opleidingen bieden volgens SBB een gunstige kans op werk. Slechts bij 13% van de opleidingen is dat niet het geval. Het rapport merkt echter ook op dat 40% van de niveau 2-studenten juist voor deze opleidingen met een mager arbeidsmarktperspectief kiest. Toch wil SBB niet te rigoureus ingrijpen, om studenten niet de kans te ontnemen een diploma te behalen in een richting waarvoor ze belangstelling hebben. In het rapport wordt gepleit voor een ‘herijking van doelmatigheid’. Voor een grote groep studenten is het behalen van een diploma een belangrijke succeservaring. Aansluiting bij motivatie helpt daarbij.

Dossier Dienstverlening

De suggestie van een breed dossier voor dienstverlenende beroepen wordt door SBB wel interessant genoemd. De komende tijd gaat SBB onderzoeken welke kansen een breed dossier ‘Dienstverlening’ biedt. In het rapport wordt gewaarschuwd dat van zo’n breed dossier geen wonderen verwacht mogen worden. Andere maatregelen zijn volgens SBB kansrijker. SBB denkt dan aan maatregelen die zijn gericht op ondersteuning op maat: ‘Een enorme winst is te behalen in het goed organiseren van maatwerk voor die studenten die extra ondersteuning nodig hebben.’ Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan: ‘Juist nu, met een recessie op komst, vragen onderwijs en bedrijfsleven de minister hiervoor middelen vrij te maken.’

Keuzedelen

In het rapport maakt SBB ook een kritische opmerking bij het idee van remediërende keuzedelen op niveau 2. SBB roept scholen op terughoudend te zijn met dergelijke ‘bijspijker-keuzedelen’. Volgens het rapport zijn er ook andere manieren om vaardigheden op het juiste niveau te brengen.

Lees hier het SBB-rapport ‘Niveau 2’

Lees meer in het Dossier Macrodoelmatigheid