Scholen moeten toch gegevens voor register aanleveren

Minister Slob wil dat scholen dit jaar toch de gegevens van al hun docenten aanleveren voor het lerarenregister. De sectorraden gooien echter de kont tegen de krib.

In een brief aan de schoolbesturen schrijft Slob dat het register, ondanks het uitstel, niet van de baan is. Op termijn moet het register gerealiseerd worden. De minister vindt het belangrijk dat leraren nu al op vrijwillige basis ervaring kunnen opdoen met het register. Daarvoor is het noodzakelijk dat schoolbesturen de gegevens van hun leraren aanleveren. De uiterste datum hiervoor verschuift Slob van 1 augustus naar 31 december 2018.

Onbegrijpelijk
De brief van minister Slob valt niet goed bij de schoolbesturen. De gezamenlijke sectorraden – waaronder de MBO Raad – schrijven in een brief aan de minister het onbegrijpelijk te vinden dat hij vasthoudt aan de verplichte levering van gegevens voor een register dat voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De minister houdt volgens de sectorraden geen rekening met het gebrek aan draagvlak onder leraren, schoolleiders en schoolbesturen. Terwijl de minister onlangs constateerde dat het verplichte register te veel een doel op zich was geworden, lijkt nu de gegevenslevering het doel op zich te worden.

Groeimodel
Als alternatief hebben de sectorraden aan Slob voorgesteld om alleen de gegevens aan te leveren van leraren die daar prijs op stellen. Op die manier kunnen leraren die dat willen aan de slag met de portfoliotool van het register. Op die manier willen de schoolbesturen meewerken aan het door Slob gewenste ‘groeimodel’. De raden schrijven het onbegrijpelijk te vinden dat de minister niet op dit voorstel wil ingaan.

Lees ook:
MBO Raad: scholen gaan gegevens voor register niet leveren
Slob trekt stekker uit register

Geplaatst op 22 juni 2018 terug naar vorige pagina

Vers van de pers!

 

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd, zoals het Lerarenregister.

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief

 

Special internationalisering in het mbo

 

Terugblik Dag van het mbo