Scholen vanaf 15 juni klein beetje open

Vanaf 15 juni gaan de mbo-scholen weer een klein beetje open. Op beperkte schaal gaan veel scholen dan praktijkonderwijs verzorgen. De maximale bezetting van de scholen ligt op 20 procent.

Tijdens de persconferentie van dinsdag 19 mei bevestigde premier Mark Rutte de eerder aangekondigde versoepelingen voor het mbo. Vanaf maandag 15 juni worden de schoolgebouwen weer opengesteld voor praktijkonderwijs. Het gaat daarbij om de lessen die echt niet via afstandsonderwijs verzorgd kunnen worden. Toch zal het op de scholen een stuk rustiger zijn dan normaal. De lessen vinden pas plaats vanaf 11.00 uur ’s ochtends. Dit om te voorkomen dat het in de ochtend te druk in het verkeer wordt. Om dezelfde reden stoppen de lessen ’s middags al om 15.00 uur. In de avond kunnen de scholen eventueel ook onderwijs verzorgen.

Blij

Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad, is desondanks blij met de versoepeling: Hoewel de periode tot de zomervakantie kort is, zullen de scholen volgens hem zeker gebruik maken van de versoepeling: ‘Scholen kunnen studenten zo het schooljaar beter laten afsluiten.’ Toch hebben diverse scholen al besloten dit schooljaar geen fysiek onderwijs meer te verzorgen.

Maatwerk

Van Hout vindt het logisch dat voorlopig de lessen tussen 11.00 en 15.00 uur worden gepland. Maar hij voorziet ook problemen: ‘Alle activiteiten plannen tussen 11 en 15 uur kan uitmonden in een nieuwe spits, zeker in steden met veel scholen en studenten in het tertiair onderwijs.’ Op verzoek van de MBO Raad kunnen scholen daarom op regionaal niveau tot maatwerkafspraken komen: ‘We hopen dat studenten en medewerkers zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school komen. Met het maken van maatwerkafspraken spannen de scholen zich in om te komen tot een logische spreiding van studenten en medewerkers die gebruik moeten maken van het openbaar vervoer.’

Volgend schooljaar

Veel scholen zullen de vakantieperiode niet helemaal gesloten zijn, verwacht Van Hout. Zo zullen er zomerscholen georganiseerd worden, om studenten die vertraging hebben opgelopen bij te spijkeren. Na de vakantie kunnen de scholen geleidelijk verder open. Van Hout: ‘We hopen dat het allemaal zo goed gaat dat het percentage van 20% na de zomervakantie geleidelijk verhoogd kan worden. We volgen het kabinet dat met kleine stappen de route uit de lockdown vorm geeft. Voorbereiden kunnen we ons door verschillende scenario’s uit te denken. De verdere ontwikkeling van afstandsonderwijs zal hier zeker deel van uitmaken.’

Bekijk hier alle informatie van de overheid over de gevolgen van het coronavirus voor het mbo

Lees ook: Het mbo moet nog even geduld hebben