Scholen waarschuwen vaak voor negatief studieadvies

Een vijfde van de mbo-studenten kreeg in het schooljaar 2019-2020 een waarschuwing voor een negatief studieadvies. Waarschuwen lijkt effect te hebben: uiteindelijk kreeg slechts 3,5 procent van de studenten daadwerkelijk het advies om met de opleiding te stoppen.

Dat blijkt uit de tweede monitor van de Wet vroegtijdige aanmelding in het mbo. Deze wet introduceerde per schooljaar 2018-2019 onder andere het toelatingsrecht voor studenten, de vroege aanmelding (per 1 april) en het verplichte bindend studieadvies in het eerste studiejaar. Uit de monitor blijkt dat veel studenten tevreden zijn over de procedure bij toelating tot de opleiding. Negen op de tien studenten is tevreden over de intake- en kennismakingsactiviteiten die zij hebben gehad.

Studieadvies

Het meest heikele punt in de wet betreft het bindend negatief studieadvies. Veel fracties in de Tweede Kamer zijn voor een goede studiebegeleiding, maar zien een bindend negatief advies als een te rigoureus middel. Uit de monitor blijkt dat mbo-scholen regelmatig waarschuwen voor een negatief studieadvies. Maar liefst twintig procent van de ondervraagde studenten heeft in het eerste jaar zo’n waarschuwing gekregen. Deze melding ontvingen studenten meestal na periode 2, dus rond Kerstmis. Drie kwart van de studenten vonden deze waarschuwing nuttig. Uiteindelijk heeft slechts 3,5 procent van de studenten een definitief negatief studieadvies gekregen. Dit cijfer kan echter vertekend zijn: vanwege corona zijn veel scholen terughoudend geweest met een negatief advies.

Voortgang

Bijna de helft van de ondervraagde studenten heeft in het eerste studiejaar meerdere gesprekken gehad over de studievoortgang. Bij veertig procent van de studenten is er één voortgangsgesprek geweest en tien procent heeft helemaal geen gesprek gehad. Veruit de meeste studenten zijn tevreden over de voortgangsgesprekken. Studenten vonden het prettig dat ze duidelijk te horen kregen wat niet goed ging in hun opleiding. Slechts vier procent van de studenten kon niets positiefs over het gesprek noemen. Studenten met een negatief advies zien vaker negatieve kanten aan het gesprek dan studenten met een positief advies.

Afschaffing

Later dit jaar volgt een definitieve evaluatie van de wet en het bindend studieadvies. In het coalitieakkoord is expliciet de optie genoemd om het bindende karakter van het advies te schrappen. Studentenorganisatie JOB is daar in ieder geval voorstander van, net als een groot aantal partijen in de Tweede Kamer.

Lees hier de beleidsreactie van minister Dijkgraaf op de evaluatie

Lees ook: Veel scholen worstelen met toelatingsrecht