Veel mbo-scholen worstelen met toelatingsrecht

Veel mbo-scholen worstelen met het wettelijk toelatingsrecht dat sinds 2018 in het mbo bestaat. Een negatief studieadvies, bijvoorbeeld vanwege een gebrekkige vooropleiding, kan de student dankzij het toelatingsrecht in de wind slaan.

Dat blijkt uit de eerste rapportage van de monitor ‘Toelatingsrecht mbo’. De monitor beschrijft dat scholen zich verantwoordelijk voelen voor een goede intake van de aankomende student en een bijbehorend studiekeuzeadvies. Soms krijgt de student een negatief advies, bijvoorbeeld omdat de vooropleiding niet geschikt is. Het komt voor dat studenten dit negatieve advies niet opvolgen, zich expliciet beroepend op het toelatingsrecht.

Intakeprocedure

Uit de monitor blijkt ook dat scholen hun intakeprocedure hebben gewijzigd naar aanleiding van het toelatingsrecht. Veel scholen zijn voorzichtiger geworden. Zij nemen het aspect ‘motivatie en geschiktheid’ soms niet meer mee, omdat dit in strijd zou zijn met het toelatingsrecht. De intake is dan vooral een kennismakingsgesprek. Toch komen negatieve studieadviezen veelvuldig voor, met name in de sectoren Economie en Zorg. De negatieve adviezen hebben bijvoorbeeld betrekking op jongeren met vmbo-kader die een niveau 4 opleiding willen gaan doen.

Bindend studieadvies

De eerste rapportage geeft, begrijpelijk, alleen nog maar voorlopige inzichten. Een vervolgrapportage zal nader ingaan op het bindend studieadvies. Dit advies is voor veel opleidingen pas voor het eerst in mei 2019 gegeven, reden waarom deze eerste rapportage nog geen uitspraken kan doen over de effecten ervan. Bij velen bestaat de angst dat het studieadvies als ‘wegstuurmiddel’ gaat functioneren.

Numerus fixus

Het rapport gaat ook in op het fenomeen ‘numerus fixus’. Hierbij hanteert de school een maximaal aantal studenten dat kan worden toegelaten tot de opleiding. Volgens de rapportage hanteert zo’n 80% van de scholen bij een of meer opleidingen een numerus fixus. Van een stijging, die door de Keuzegids eerder gesignaleerd werd, lijkt echter geen sprake. De vervolgrapportage, eind 2019, zal een compleet overzicht van numerus fixus opleidingen bevatten. In het hbo bestaat zo’n lijst al.

Download hier de eerste rapportage van de Monitor Toelatingsrecht

Lees ook: Zeer brede steun voor wettelijk toelatingsrecht