Scholen werken aan betere beroepspraktijkvorming

De kwaliteit van de stages in het mbo wordt beter. Met dank aan de aanpak van ‘verbeterplannen’.

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsafspraken die de mbo-scholen in 2015 met het ministerie van Onderwijs hebben gemaakt, betreft de verbetering van de beroepspraktijkvorming (stages). Aanvankelijk was het de bedoeling om hiervoor een speciale indicator te maken, die de tevredenheid van studenten en bedrijven objectief in beeld zou brengen. Toen het technisch niet goed mogelijk bleek zo’n indicator te maken, is de scholen gevraagd een verbeterplan te maken. In zo’n verbeterplan geven de scholen aan op welke manier zij hun stages willen verbeteren. Het gaat daarbij om aspecten als de programmering, de begeleiding en de matching

Op de goede weg
Uit de eerste rapportage over de voortgang van deze verbeterplannen blijkt dat de scholen op de goede weg zijn. Deze conclusie trekt MBO in Bedrijf op basis van de beoordeelde resultatenrapportages. Vijftien scholen kregen uiteindelijk de classificatie ‘goed’, 49 scholen ‘voldoende’. De scholen met de classificatie ‘goed’ tellen met een factor 1,5 mee bij de verdeling van het beschikbare budget van € 58 miljoen (2017). Ook in 2018 is zo’n bedrag beschikbaar voor scholen die erin slagen hun beroepspraktijkvorming te verbeteren.

Lees hier de Rapportage beroepspraktijkvorming

Lees ook: Kwaliteitsafspraken: de mbo-scholen zijn in vol bedrijf