Scholen willen andere spelregels voor examinering keuzedelen

Veel scholen maken zich nog steeds ernstig zorgen over de examinering van keuzedelen. SBB en MBO Raad willen samen onderzoeken of de examenregels voor keuzedelen moeten worden aangepast.

Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage over de implementatie van de slaag-zakregeling van keuzedelen. Deze rapportage, opgesteld door SBB en MBO Raad, geeft een beeld van de voorbereidingen die scholen treffen om de verplichte examinering van keuzedelen in te voeren. Deze verplichting is op verzoek van scholen met twee jaar uitgesteld. De verplichte examinering geldt nu pas voor studenten die in het schooljaar 2020-2021 met hun opleiding beginnen.

Op schema
Volgens de rapportage liggen de scholen op schema. Toch maken scholen en bedrijven zich serieus zorgen over ‘de onevenredige inzet die het examineren van keuzedelen vraagt’. De regels die voor examens gelden lijken te streng voor keuzedelen. Daarom willen SBB en MBO Raad gaan kijken of de wet- en regelgeving rond examens moet worden aangepast. In een brief aan de minister schrijven beide organisaties dat zij in december met een voorstel zullen komen voor een haalbare examinering van keuzedelen. In dat voorstel zal onder andere aandacht zijn voor de kosten, de samenwerking met bedrijven en de bbl.

Instrumenten
Volgens SBB en MBO Raad staat de meerwaarde van keuzedelen niet ter discussie. Wel is het voor opleidingsteams erg belastend dat elk keuzedeel afzonderlijk geëxamineerd moet worden. Gelukkig zijn er voor steeds meer keuzedelen exameninstrumenten ontwikkeld. Uit een overzicht van het kennispunt Onderwijs & Examinering blijkt dat voor veel populaire keuzedelen inmiddels instrumenten beschikbaar zijn.

Lees ook: Twee jaar uitstel examinering keuzedelen

Geplaatst op 17 oktober 2018 terug naar vorige pagina

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…