Scholen zetten zelf rem op creatieve opleidingen

De mbo-scholen willen de instroom van studenten bij creatieve opleidingen aan banden leggen. Nieuwe aanbieders van creatieve opleidingen krijgen geen ruimte meer en het aantal studenten moet landelijk met zo’n 25% omlaag. Met deze vorm van zelfregulering hopen de scholen meer drastische ingrepen, zoals beëindiging van opleidingen, te voorkomen.

Naar aanleiding van een kritisch advies van de Commissie Macrodoelmatigheid hebben de scholen in SBB-verband een nieuwe werkwijze voor doelmatigheid ontwikkeld. Volgens deze werkwijze houden onderwijs en bedrijfsleven zelf permanent de arbeidsmarktkansen van opleidingen in de gaten. Toegepast op diverse creatieve opleidingen stelt SBB nu voor om het aantal studenten bij deze opleidingen met ongeveer een kwart te beperken. Het aantal studenten bij de artiestenopleiding moet bijvoorbeeld dalen van de huidige 3.100 naar zo’n 2.400. Ook worden de opleidingen versneld geactualiseerd, om zo de arbeidsmarktrelevantie te vergroten.

Drievoudige opdracht

Met deze voorstellen hopen de scholen meer drastische maatregelen te voorkomen. De Commissie Macrodoelmatigheid had immers voorgesteld om te stoppen met de artiestenopleiding in de huidige vorm, vanwege een ontbrekend arbeidsmarktperspectief. SBB kiest er daarom voor de vier kwalificaties uit het kwalificatiedossier Artiesten grondig te actualiseren. In de argumentatie wijst SBB er verder op dat een eenzijdige focus op het arbeidsmarktperspectief van opleidingen op gespannen voet staat met de brede, drievoudige opdracht van het mbo. Het mbo leidt namelijk niet alleen op voor de arbeidsmarkt, maar ook voor doorstroom naar andere opleidingen en voor deelname aan de maatschappij. Ook verwijst SBB naar het belang van keuzevrijheid van studenten en het wettelijk toelatingsrecht dat onlangs is ingevoerd.

Revolutie

In een brief aan minister Van Engelshoven omschrijven de SBB-voorzitters Ton Heerts en Ineke Dezentjé de nieuwe werkwijze als een ‘revolutie in de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven’. SBB wil deze werkwijze bij alle opleidingen gaan toepassen, waarbij ook in beeld kan komen welke opleidingen juist kampen met een tekort aan studenten. Voor het uitvoeren van deze werkwijze vragen zij aan de minister overigens structureel aanvullende financiering ‘aangezien de werkwijze doelmatigheid geen wettelijke taak is’.

Advies CMMBO

In de brief schrijven Heerts en Dezentjé ervan uit te gaan dat minister Van Engelshoven de lijn van SBB overneemt. In een debat in maart noemde Van Engelshoven de aanpak van SBB ’een mooie oefening in macrodoelmatigheid’. Zij gaf toen echter ook aan dat zij het advies van SBB ter reflectie zou voorleggen aan de Commissie Macrodoelmatigheid. Deze commissie pleitte in april 2018 voor het beëindigen van het kwalificatiedossier Artiesten in de huidige vorm.

Lees hier alle documenten van SBB over de nieuwe werkwijze macrodoelmatigheid en de adviezen voor de diverse opleidingen

Lees ook: Creatieve opleidingen: scholen hebben wat uit te leggen

Foto: Claudia Otten/MA