SER wil een doe-agenda voor leven lang leren

Het gehoopte skills-akkoord tussen sociale partners, scholen en overheid is nog ver weg. In plaats daarvan komt de SER met een doe-agenda.

Over ‘een leven lang leren’ wordt al sinds mensenheugenis gesproken. In de aanloop naar de laatste Kamerverkiezingen leek de tijd eindelijk rijp voor een doorbraak. In rapporten van de commissie-Sap en van de SER werden concrete voorstellen gedaan. En bij de ondertekening afgelopen februari van het Bestuursakkoord tussen MBO Raad en het ministerie van Onderwijs gaf Ton Heerts aan dat de mbo-scholen klaar zijn om hun rol te spelen bij het onderwijs aan werkenden. De hoop was toen dat de sociale partners binnen de SER spoedig tot een akkoord zouden komen over het stimuleren van leven lang leren.

Permanente alliantie
Maar een akkoord lijkt er voorlopig niet te komen. In een interview in het SER-magazine vertelt Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, dat het werken aan een leercultuur niet eenvoudig is: ‘We realiseren ons dat het niet gaat om een serie handtekeningen, maar om het bouwen aan een permanente alliantie van partijen die samenwerken om een leven lang leren te stimuleren. Een “akkoord” klinkt daarvoor wat te statisch. Vandaar dat we inmiddels spreken van een doe-agenda.’

Aanjaagfunctie
Met de doe-agenda wil de SER een aanjaagfunctie gaan vervullen. Het is onder andere de bedoeling om goede voorbeelden uit de regio te gaan verspreiden. Op woensdag 30 mei organiseert de SER een startbijeenkomst voor betrokken partijen. De bijeenkomst vindt plaats in de Broodfabriek in Rijswijk, van 13.00 tot 18.00 uur.

Het volledige interview met Mariëtte Hamer is te lezen in het SER-magazine van mei 2018.

Lees ook: ‘Doorbraak rond leven lang leren nog ver weg’