Skillscoach helpt bij overgang naar hbo

Studenten die zelf succesvol de overstap van mbo naar hbo maakten gaan nieuwe instromers uit het mbo coachen. Het is één van de instrumenten om de overstap naar het hbo beter te laten verlopen.

Het idee van de Skillscoach komt voort uit het ‘StudentLab’. In dit door het ministerie van Onderwijs opgezette project mochten studenten zelf ideeën ontwikkelen om de overstap van mbo naar hbo te verbeteren. Tot de afgelopen mei gepresenteerde resultaten behoorde onder andere het idee van de Skillscoach. Dat is een tweedejaars hbo-student die zelf succesvol de overstap uit het mbo heeft gemaakt. Als mentor gaat hij studenten uit het mbo begeleiden, vanaf het laatste jaar in het mbo tot en met het eerste jaar in het hbo.

Zelfstandig studeren
De Skillscoach kan aankomende hbo-studenten onder andere voorbereiden op het zelfstandig studeren en het leren van meer theorie. Het is de bedoeling dat de coach vooral actief is in de laatste fase van de mbo-opleiding en de eerste fase van de hbo-opleiding. De mentor kan de doorstromer meer vertrouwen geven en kan steunen geven bij lastige momenten.

Gelijke kansen
Bij de verdeling van de beschikbare subsidies om de overgang mbo-hbo te verbeteren zijn veel projecten voor de Skillscoach goedgekeurd. Deze subsidies worden verleend in het kader van de dit jaar gestarte Gelijke Kansen Alliantie. Diverse mbo-scholen, zoals Zadkine, Landstede, Albeda en Rijn IJssel, ontvangen geld voor mentoren. Dat is ook het geval bij een groot aantal hbo-scholen. Kijk voor de lijst met alle goedgekeurde projecten voor het verbeteren van de doorstroom mbo-hbo hier.

Lees ook: Studenten presenteren plannen overstap mbo-hbo