Staatssecretaris Dekker werkt aan betere rekentoets

Staatssecretaris Sander Dekker werkt samen met de vereniging van wiskundeleraren aan een betere rekentoets. Rond de zomer moet een alternatief beschikbaar zijn.

Staatssecretaris Sander Dekker geeft gehoor aan de oproep van de Tweede Kamer om een alternatief te ontwikkelen voor de huidige rekentoets. Volgens tal van critici zou de huidige toets, ontwikkeld door Cito, te ‘talig’ zijn. De rekenvaardigheden van de leerlingen zouden hierdoor niet juist getoetst worden. Samen met experts van de Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) en van expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) gaat de staatssecretaris daarom onderzoeken of een nieuwe toets beter werkt.

Kwaliteitseisen
In een brief aan de Tweede Kamer maakt de staatssecretaris duidelijk niet te willen tornen aan de afspraken over het rekenniveau dat leerlingen moeten behalen. Ook houdt hij vast aan een objectieve toets die het rekenniveau van leerlingen meet. De nog te ontwikkelen toets moet bovendien voldoen aan de kwaliteitseisen die het Cito en het College voor Toetsen en Examens hanteren.

Rekenagenda
Tot het moment dat er een breed gedragen alternatief beschikbaar is, houdt de staatssecretaris vast aan de huidige – deels al verbeterde – rekentoets. In een rekenagenda hebben scholen afspraken gemaakt over verbetering van het rekenonderwijs. Scholen pleiten regelmatig voor het zo snel mogelijk laten meetellen van de rekentoets voor het examen. Alleen op die manier zijn leerlingen te interesseren voor het rekenonderwijs.

Lees ook: Dekker moet in gesprek over alternatieve rekentoets