Steun voor toelatingsrecht en bindend studieadvies

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt niet alleen het toelatingsrecht, maar ook het bindend studieadvies. Met dank aan een compromisvoorstel van GroenLinks. Maar wat gaat de Eerste Kamer doen?

Het wetsvoorstel voor een toelatingsrecht voor mbo-studenten krijgt uiteindelijk toch een meerderheid in de Tweede Kamer. Ook het bindend studieadvies krijgt, in een iets aangepaste vorm, steun. Dat laatste is mogelijk dankzij een compromisvoorstel van Rik Grashoff van GroenLinks (zie foto).

MBO Raad
De steun voor het wetsvoorstel is een tegenvaller voor de MBO Raad. De afgelopen tijd heeft de vereniging van mbo-scholen zich fel verzet tegen het toelatingsrecht. Volgens Ton Heerts is er sprake van een beperkt probleem waarvoor een wet geen oplossing is. Vanuit het Graafschap College werd deze week zelfs nog een petitie tegen het toelatingsrecht gestart.

Intake
Tijdens het debat in de Tweede Kamer vertolkten Michel Rog (CDA) en Harm Beertema (PVV) het standpunt van de MBO Raad. Volgens Rog kunnen scholen heel goed bepalen wie wel of niet kan worden toegelaten tot een opleiding. De professionele intake door docenten wordt volgens hem gefrustreerd door een absoluut toelatingsrecht.
Andere partijen, zoals D66 en SP, steunen het toelatingsrecht maar hebben juist grote bezwaren tegen het bindend studieadvies in het eerste studiejaar. Volgens Tjitske Siderius (SP) is het bindend studieadvies een ‘achterdeur om studenten te kunnen lozen’. Eerder sprak Paul van Meenen (D66) over een ‘wegstuurmiddel’.

Amendement
De impasse in het debat werd opgelost door GroenLinks. Woordvoerder Rik Grashoff diende een amendement in met extra waarborgen om misbruik van het studieadvies tegen te gaan. Hoewel GroenLinks eigenlijk mordicus tegen een bindend studieadvies is, steunt de partij het in dit geval toch om zo het wettelijk toelatingsrecht op het mbo te redden. Minister Bussemaker onderschrijft het amendement van GroenLinks, waardoor er voor de hele wet een meerderheid in de Tweede Kamer is. Dinsdag 13 september zal de Tweede Kamer dus instemmen met het wetsvoorstel, dat dan vervolgens direct naar de Eerste Kamer gaat. Minister Bussemaker hoopt dat de wet nog per 1 januari 2017 van kracht kan worden. Een meerderheid in de Eerste Kamer is echter nog niet zeker…

Lees ook: Minister houdt vast aan bindend studieadvies