Studiebijsluiter uitgebreid met twee indicatoren

Studie in Cijfers, de ‘studiebijsluiter’ met objectieve gegevens over mbo-opleidingen, is uitgebreid met twee nieuwe indicatoren. Scholen zijn verplicht de studiebijsluiter te gebruiken en toegankelijk te maken via hun website.

De Studiebijsluiter ‘Studie in Cijfers’ is enkele jaren geleden ontwikkeld om jongeren die een mbo-studie zoeken zo goed mogelijk voor te lichten over de opleiding. De bijsluiter geeft onder andere informatie over de tevredenheid van studenten over diverse aspecten van de opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt voor afgestudeerden.

Acht indicatoren

Aan deze Studiebijsluiter zijn nu twee nieuwe indicatoren toegevoegd: ‘doorstroom binnen mbo’ (bijvoorbeeld van niveau 2 naar niveau 3) en ‘gediplomeerden met werk’. De andere, al langer bestaande indicatoren zijn:
– studententevredenheid
– percentage geslaagde studenten
– doorstroom naar het hbo (vanuit mbo-4)
– kans op stage
– kans op werk
– startsalaris

Toegankelijk

Alle mbo-scholen zijn verplicht op hun website per opleiding de informatie over deze acht indicatoren te verstrekken. Uit een eerdere evaluatie bleek dat de informatie vaak moeilijk te vinden is voor studenten. ‘Studie in Cijfers’ wordt sinds vorig jaar ook gepubliceerd op KiesMBO.nl. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW.

Veel informatie over opleidingen is ook te vinden in de Keuzegids MBO

Lees ook: Studiebijsluiter wordt te weinig gebruikt