Subsidie praktijkleren blijft, weinig geld voor leven lang leren

De Subsidieregeling Praktijkleren blijft ook na 2019 bestaan. In de meerjarenbegroting is na 2019 een kleine tweehonderd miljoen euro per jaar beschikbaar voor het praktijkleren. Dat blijkt uit de Rijksbegroting die vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

In 2019 vindt een eenmalige korting op het praktijkleren plaats. Hierdoor zal een werkgever een maximale subsidie per bbl-plek krijgen van € 2.500 in plaats van de reguliere 2.700 euro. Het goede nieuws is dat de subsidieregeling voorlopig blijft bestaan. In de meerjarenbegroting is ook na 2019 een bedrag van een kleine tweehonderd miljoen euro per jaar beschikbaar. Het bedrag neemt na 2022 wel af (naar € 175 miljoen), maar dat heeft te maken met een verwachte daling van het aantal bbl-plekken. Eerder ging het gerucht dat het kabinet de hele subsidie wilde afschaffen. In een brief aan de Tweede Kamer wordt overigens gesproken over een verlenging van de subsidie met één jaar.

Leven lang
Uit de begroting van het ministerie van Onderwijs blijkt dat er volgend jaar amper geld beschikbaar is voor de grote ambities op het terrein van ‘leven lang ontwikkelen’. Er is in 2019 slechts een bedrag van beschikbaar van 7 miljoen euro. Dat bedrag is bedoeld om een begin te maken met het verbeteren van de randvoorwaarden voor leven lang ontwikkelen. Het gaat dan onder andere om flexibilisering van het onderwijsaanbod van mbo-scholen en om een website met scholingsmogelijkheden. Van de gehoopte (en verwachte) doorbraak op het terrein van leven lang leren zal in 2019 dus nog geen sprake zijn.

Lees hier de Onderwijsbegroting

Lees ook:
Doorbraak rond leven lang leren nog ver weg
Bezuiniging praktijkleren deels en tijdelijk teruggedraaid