Bezuiniging praktijkleren deels en tijdelijk teruggedraaid

Het kabinet stelt voor 2018 toch nog een bedrag van € 5 miljoen extra beschikbaar voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Kort voor de zomer werd juist € 7 miljoen bezuinigd op de regeling.

Het besluit van het Kabinet werd deze week in de Staatscourant gepubliceerd. Volgens de toelichting is het aantal bbl-leerlingen in de jaren 2018-2020 hoger dan aanvankelijk geraamd. Vanaf 2021 verwacht men echter een daling van het aantal leerbanen. Daarom wordt nu € 5 miljoen uit de jaren na 2020 naar voren gehaald, om in 2018 meer geld beschikbaar te hebben voor de subsidie aan werkgevers.

Kleine subsidie
Werkgevers die een bbl-leerbaan aanbieden kunnen een kleine subsidie krijgen van € 2.700 per jaar. Omdat het totale bedrag gemaximeerd is, is het subsidiebedrag per leerbaan lager als er meer bbl-leerlingen zijn dan geraamd. Vorig jaar was dat voor het eerst het geval. Volgens een berekening van PNO Consultants zullen werkgevers ook de komende jaren niet het bedrag van € 2.700 per leerling ontvangen. Het aantal leerbanen stijgt namelijk, mede door de economische hausse.

Offensief
Werkgevers pleiten al langer voor het opheffen van het subsidieplafond. Het gerucht gaat zelfs dat het kabinet de hele subsidie zou willen afschaffen, iets wat werkgeversorganisatie VNO-NCW ‘penny-wise, pound foolish’ noemt. Curieus is dat het kabinet enerzijds oproept tot een bbl-offensief en anderzijds de hand op de knip houdt. Waarom het kabinet verwacht dat het aantal leerbanen na 2020 gaat dalen, is onduidelijk. Het aantal leerbanen stijgt en ligt alweer boven de 100.000. Maar in de jaren voor de crisis lag het aantal leerbanen op zo’n 150.000. Het ROC van Twente maakte deze week bekend dat het aantal leerbanen sterk gestegen is, van ruim 4.000 vorig jaar naar dit jaar ruim 5.000. Bestuursvoorzitter John van der Vegt verwacht de komende jaren een verdere stijging naar 7.000 bbl-leerlingen.

Prinsjesdag
Vermoedelijk komt er op Prinsjesdag, 18 september, meer duidelijkheid over de toekomst van de Subsidieregeling Praktijkleren.

Lees ook:
Bussemaker wil offensief voor meer bbl-plekken
Subsidie voor leerbanen met één jaar verlengd