Twaalf scholen van start met LOB Gelijke Kansen

In februari starten twaalf mbo-scholen met activiteiten om studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomstige stage, werk of vervolgstudie. Zij doen dit onder de vlag van ‘LOB – Gelijke Kansen’.

Het project ‘LOB – Gelijke Kansen’ is op 1 juli 2017 van start gegaan. Het doel van dit project is jongeren extra te ondersteunen bij het maken van de juiste studiekeuze, het vinden van een stageplaats en het zoeken van werk na afronding van de opleiding. Er wordt gebruik gemaakt van ervaringen uit eerdere loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB-)projecten, zoals het Stimuleringsproject LOB in het mbo en het Servicepunt LOB mbo.

Twaalf scholen
In het project ‘LOB – Gelijke Kansen’ ligt de nadruk het overbruggen van negatieve beeldvorming over mbo-opgeleiden en het leren netwerken. De twaalf scholen die in februari starten zijn: ROC Friese Poort; Friesland College, Drenthe College, Deltion College, ROC A12, ROC Nijmegen, ROC de Leijgraaf, Summa College, ROC Top, Grafisch Lyceum Rotterdam, Da Vinci College en ROC Flevoland. In oktober heeft het projectteam met deze scholen een verkennend gesprek gevoerd om te kijken of de ambities van het project aansluiten bij de wensen en mogelijkheden.

Gelijke kansen
In het project worden scholen ondersteund bij de verbetering van hun loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een training van studenten en docenten op de loopbaancompetenties werkexploratie, netwerken en loopbaansturing. Op die manier levert het project een bijdrage aan de kansengelijkheid tussen jongeren. De projectopbrengst bestaat uit een professionaliseringsaanbod voor zowel studenten als docenten ten aanzien van het omgaan met stereotypen en inbedding van het thema gelijke kansen in het schoolbeleid voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Ambitie-agenda LOB
Het project ‘LOB – Gelijke kansen’ heeft een looptijd van 2,5 jaar (juli 2017 t/m december 2019). Er wordt nauw samengewerkt met het deze zomer opgerichte Expertisepunt LOB VO-MBO. Het ministerie van OCW heeft hiervoor gelden beschikbaar gesteld. Daarmee onderstreept het ministerie nogmaals het belang dat zij aan LOB toekent: in december was OCW ook al betrokken bij het opstellen van de zogeheten ambitie-agenda LOB voor het mbo, een initiatief van de MBO Raad en studentenorganisatie JOB.

Lees ook: Handreiking helpt scholen werk te maken van LOB