Vakbonden willen harde afspraken over salarismix mbo

Om mbo-docenten een reëel perspectief te bieden op doorstroom naar hogere salarisschalen zijn landelijke afspraken nodig. Dat schrijven de gezamenlijke onderwijsvakbonden in een brief aan de Tweede Kamer.

Als het aan minister Robbert Dijkgraaf ligt krijgen de mbo-scholen vanaf 2024 jaarlijks 90 miljoen euro extra om mbo-docenten te laten doorgroeien naar de hogere salarisschalen LC en LD. Samen met het al langer bestaande budget voor de salarismix van 52 miljoen is er straks 142 miljoen euro per jaar beschikbaar om docenten te laten doorstromen naar de hogere schalen.

Downgrading

Volgens de vakbonden is dit geld hard nodig. Er is sprake van ‘downgrading’ in het mbo, schrijven zij in een visiestuk over het mbo. Het gemiddelde opleidingsniveau van docenten en instructeurs daalt. De LC-functie is niet de gewenste spilfunctie in het mbo en de LD-functie wordt nauwelijks vergeven. Om deze trend om te buigen zijn geld en harde afspraken nodig. Nu minister Dijkgraaf het geld in het vooruitzicht stelt, moeten er ook nog goede afspraken gemaakt worden.

Afspraken

Wat de vakbonden betreft is er een duidelijk doel: minimaal zestig procent van de docenten moet in schaal LC of hoger zitten. Alle scholen moeten uiterlijk op 1 januari 2027 aan dit doel voldoen. Op landelijk niveau moeten de sociale partners hier bindende afspraken over maken. Het geld dat minister Dijkgraaf hiervoor beschikbaar stelt, moeten scholen niet aan andere zaken kunnen besteden. De accountant moet de juiste besteding van het geld jaarlijks controleren.

Bezwaren

De MBO Raad, de belangenorganisatie van mbo-scholen, lijkt echter bezwaren te hebben tegen dergelijke landelijke afspraken. Voorzitter Adnan Tekin: ‘Wat ons betreft is dat nog geen uitgemaakte zaak vanwege de rechten van scholen, en de afspraken die zij hebben gemaakt met hun medewerkers.’

Op woensdag 9 november bespreekt de commissie Onderwijs van de Tweede Kamer de plannen van minister Dijkgraaf  voor het mbo

Lees ook: Salarismix: te weinig docenten in hogere loonschalen