Van Engelshoven houdt vast aan uitstel examinering keuzedelen

Minister Van Engelshoven houdt vast aan het besluit van haar voorganger om de examinering van de keuzedelen uit te stellen. Pas vanaf het studiejaar 2020-2021 zullen de examens meetellen voor het diploma.

In september maakte minister Bussemaker al bekend dat de examens voor de keuzedelen voorlopig niet meetellen voor het diploma. Vanuit de scholen werd zeer verheugd gereageerd op het uitstel. In de Tweede Kamer klonk echter flink wat kritiek. Waarom doen de scholen er zo lang over om de keuzedelen volledig in te voeren?

Stappenplan
Minister Van Engelshoven maakt nu in antwoorden op vragen van Kamerleden bekend vast te houden aan het besluit van haar voorganger. Uitstel met twee jaar is volgens haar nodig om de scholen de kans te geven de keuzedelen goed in te voeren. De minister maakt tegelijkertijd bekend dat zij er streng op zal toezien dat invoering in het studiejaar 2020-2021 een feit is. De MBO Raad en SBB zullen hiervoor een stappenplan maken.

Uitstel
De komende jaren moeten studenten voor de keuzedelen wel examens doen. De resultaten op de examens worden op het diploma vermeld, maar tellen niet mee in de slaag-zakregeling. Pas vanaf het schooljaar 2020-2021 tellen de examens dus volwaardig mee.

Lees ook: Kamer nog niet akkoord met uitstel