Van Engelshoven wil nationaal akkoord leven lang leren

Minister Van Engelshoven wil de komende tijd met sociale partners een nationaal akkoord sluiten over leven lang leren. Volgens haar moeten de mbo-scholen daarbij een belangrijke rol gaan spelen.

Minister Van Engelshoven maakte haar voornemen bekend in een debat (Algemeen Overleg) met de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het debat stelden Kamerleden vooral vragen aan de minister over de mbo-plannen uit het Regeerakkoord. In dat akkoord wordt onder andere gesproken over een individuele leerrekening voor iedereen die een startkwalificatie heeft behaald. Afspraken over zo’n leerrekening wil Van Engelshoven de komende tijd gaan maken met sociale partners. Als doelgroep ziet zij groepen die nu vaak niet aan bijscholing toekomen: mbo’ers op de arbeidsmarkt, herintreders en ouderen. Zij ziet bij het leven lang leren een belangrijke rol weggelegd voor de bekostigde mbo-scholen, naast uiteraard ook de private opleiders. Onlangs deed de MBO Raad een oproep om tot een nationaal akkoord te komen over leven lang leren.

Keuzedelen
Tijdens het debat bleek dat de VVD ongelukkig blijft met het voorgenomen uitstel van de examinering van de keuzedelen. Volgens de nieuwe VVD-woordvoerder, Zohaïr El Yassini, is het beter om al vanaf augustus 2018 de resultaten bij de keuzedelen te laten meetellen voor het diploma. Minister Van Engelshoven verzet zich echter krachtig tegen het voorstel van El Yassini. ‘Laten we niet zo onverstandig zijn om iets waar de hele sector zich tegen verzet door te drukken’, betoogt de minister. Er komt een stappenplan voor de invoering van de keuzedelen en een en ander zal in een AMvB worden vastgelegd. Ondanks het betoog van de minister kondigde El Yassini aan een motie in te dienen over de keuzedelen. Zo’n motie zal echter geen meerderheid halen, mede omdat het CDA zich wel liet overtuigen door de minister.

Cascade
Veel Kamerleden toonden zich verheugd over de afschaffing van de cascade-bekostiging. Ook hier bleek de VVD echter kritisch. El Yassidi vreest dat scholen na de afschaffing van de cascade geen prikkel meer hebben om studenten hun studie snel te laten afronden. Hij vreest dat studenten daardoor onnodig lang gaan doen over hun studie. El Yassidi wil graag in nieuwe kwaliteitsafspraken scholen prikkelen om studenten snel hun studie te laten afronden. Zijn voorstel krijgt echter weinig steun van andere fracties. Volgens Van Engelshoven doen scholen al hun best om studenten geen onnodige vertraging te laten oplopen; extra prikkels zijn daarvoor niet nodig.

Na het Kerstreces volgt een VAO (Voortgezet Algemeen Overleg) waarbij fracties moties kunnen indienen.