Veel mbo-scholen kiezen toch voor gebruik van mondkapjes

Volgens het kabinet is het nodig, maar toch kiest een groot aantal mbo-scholen er voor studenten en docenten te adviseren binnen de school een mondkapje te gebruiken. De onderwijsvakbonden willen dat de regels uit het voorgezet onderwijs ook voor het mbo gelden.

Tot de scholen die het gebruik van mondkapjes adviseren behoren onder andere de noordelijke mbo-scholen Noorderpoort, Alfa College, Drenthe College, Menso Alting en Terra. De vijf scholen, die wel vaker samen optrekken, hebben nu ook één gezamenlijke lijn getrokken: een dringend advies aan studenten, medewerkers en bezoekers om een mondkapje te dragen wanneer zij zich bewegen in lokalen en gebouwen. ‘We vinden het belangrijk om duidelijkheid te geven en daarmee bij te dragen aan een zo veilig en comfortabel mogelijk verblijf in onze gebouwen’, aldus Noorderpoort. Iedereen wordt geacht zelf een mondkapje mee te nemen, maar voor de zekerheid zijn er ook voldoende mondkapjes beschikbaar.

Friesland

Ook de Friese mbo-scholen schrijven mondkapjes voor. Friese Poort deed dit al direct vanaf de start van het nieuwe schooljaar. Daar komt nu het Friesland College bij. Zondag 4 oktober maakte de school bekend dat vanaf maandag 5 oktober het gebruik van mondkapjes verplicht is. De Leeuwarder Courant schrijft: ‘De plicht geldt in gangen, trappenhuizen en toiletten. In lokalen en praktijkruimtes kunnen de mondkapjes weer af, behalve als het onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Bij de ingangen van de gebouwen komen mondkapjes te liggen voor wie geen eigen exemplaar bij zich heeft.’ Ook het ROC van Twente kiest een duidelijke lijn: vanaf 5 oktober is het voor studenten, medewerkers en bezoekers op alle locaties van de school verplicht een mondkapje te dragen. Tot de scholen die ook een mondkapjesplicht hanteren behoren verder onder andere het Koning Willem 1 College (Den Bosch), het Vista College (Heerlen) en Curio (West-Brabant).

Kabinetslijn

Er zijn ook scholen die wel de oproep van het kabinet volgen. Het Nova College werkt bijvoorbeeld niet met een mondkapjesplicht. Op de site van deze mbo-school uit Haarlem en omgeving staat: ‘In lijn met de afspraken met het ministerie van OCW geldt er geen advies om een mondkapje te dragen in de openbare binnenruimtes.’ Ook het Graafschap College (Doetinchem) hanteert geen plicht mondkapjes te gebruiken: ‘Wij volgen de lijn van het kabinet. Het maximaal aantal personen per lokaal is gehalveerd en er zijn verplichte looproutes. Omdat slechts deels onderwijs op locatie is, zijn er minder mensen dan normaal in de gebouwen. Ook de kantines worden door minder mensen gebruikt’. Het Nijmeegse ROC hanteert evenmin een mondkapjesplicht.

Eenduidigheid

De onderwijsvakbonden roepen ondertussen het kabinet op om voor het gehele onderwijs één lijn te trekken. Net als in het voortgezet onderwijs zouden ook op het mbo en het hoger onderwijs mondkapjes verplicht moeten worden. Voor de argumentatie dat er voor het mbo andere regels gelden, omdat daar de anderhalve meter van kracht is, heeft de AOb geen begrip. Tamar van Gelder: ‘Onze achterban geeft aan dat het ook in het mbo heel lastig is om de anderhalve meter te handhaven. Ook daar klitten studenten van zestien en zeventien jaar in de openbare ruimtes bij elkaar.’ De suggestie van minister Van Engelshoven dat de vakbonden begrip hebben voor de kabinetslijn klopt volgens Van Gelder niet: ‘Dat is simpelweg niet waar. Wij hebben heel duidelijk tegen de minister gezegd: als er een dringend advies komt voor mondkapjes in het voortgezet onderwijs, doe dan dezelfde oproep aan het mbo. De huidige situatie is alleen maar verwarrend.’

D66

Tijdens een overleg in de Tweede Kamer over mbo en corona deed D66 een poging de mondkapjesplicht ook op het mbo in te voeren. Volgens D66-woordvoerder Jan Paternotte zou dan op het mbo  meer les gegeven kunnen worden. Minister Van Engelshoven ziet hier echter geen mogelijkheden voor, ‘wegens de samenhang der dingen’.  Een volledig rooster is op het mbo niet mogelijk, onder andere vanwege de dreigende overbelasting van het openbaar vervoer.  De minister zou dolgraag meer mogelijkheden bieden voor fysiek onderwijs: ‘Iedereen in het mbo wil zoveel mogelijk contact hebben. Ik zou bijna willen zeggen: whatever it takes. Maar wel binnen veilige richtlijnen.’ 

Lees ook: Mondkapjes op mbo-scholen niet verplicht