Veel studenten willen online onderwijs deels behouden

Zo’n twee derde van de mbo-studenten wil ook komend studiejaar gedeeltelijk online onderwijs behouden. Zo’n 14% pleit zelfs bij de niet-praktijkvakken voor volledig online onderwijs. Dat blijkt uit een enquête van JOB.

De mbo-studentenorganisatie JOB maakt een paar keer per jaar gebruik van een panel om de mening van de achterban te peilen. De meest recente peiling gaat over de ervaringen van studenten tijdens het laatste studiejaar en hun verwachtingen voor het komende jaar. Het panel telt zo’n 18.000 leden. De enquête is ditmaal door zo’n 850 studenten ingevuld.

Mentale problemen

Veel studenten geven aan het afgelopen jaar mentale problemen te hebben ervaren. Zo zit de helft van de studenten minder lekker in het vel. Zo’n veertig procent van de studenten heeft slaapproblemen en het aantal studenten met motivatieproblemen is zelfs 60%. Goede begeleiding van studenten wordt dan ook nog belangrijker dan in andere jaren. JOB hoopt dat scholen een deel van het geld uit de Nationaal Programma Onderwijs hiervoor inzetten.

Online les

Vooruitblikkend op het volgende studiejaar geeft twee derde van de studenten aan wel weer te zullen moeten wennen aan de lange lesdagen. Opvallend is dat veel studenten willen vasthouden aan gedeeltelijk online onderwijs. Slechts 33% van de studenten wil het komend studiejaar bij de normale lessen (dus niet de praktijklessen) volledig live onderwijs. De andere twee derde pleit voor een mengvorm van online en fysiek onderwijs. Van hen pleit 14% zelfs voor volledig online onderwijs.

Hybride

Veel scholen hebben aangegeven de komende tijd naar een vorm van hybride onderwijs te streven. Naast live onderwijs op school willen zij voor bepaalde vakken ook online onderwijs blijven inzetten. Het Graafschap College kiest er bijvoorbeeld voor om 20 tot 70 procent van de lessen online te gaan geven. Dit voornemen lijkt goed aan te sluiten bij de wens van studenten. De Tweede Kamer nam onlangs, tegen de wens van minister Van Engelshoven en de scholen, een motie aan om online onderwijs alleen in zeer uitzonderlijke gevallen in te zetten.

Lees hier meer over het JOB-onderzoek

Lees ook:  ‘Alleen bij hoge uitzondering online onderwijs’