Scholen willen ruimte om door te gaan met online onderwijs

De mbo-scholen willen de ruimte krijgen om gebruik te blijven maken van de lessen die ze hebben opgedaan tijdens de coronacrisis. Sommige leerstof kunnen studenten prima langs digitale weg tot zich nemen.

De MBO Raad, de belangenbehartiger van de mbo-scholen, houdt dit pleidooi aan de vooravond van een Kamerdebat over mbo en corona. Volgens de MBO Raad hebben scholen door de crisis veel ervaringen opgedaan, waarmee ze het onderwijs kunnen verbeteren. Het gaat dan in het bijzonder om de meerwaarde van digitaal onderwijs. Veel onderwijsteams willen daarom deels gebruik blijven maken van online onderwijs. Terwijl een deel van de studenten digitaal leert, kunnen docenten met kleine groepen werken om achterstanden tegen te gaan. Concreet vraagt de MBO Raad de Tweede Kamer de scholen de ruimte te geven ‘om de juiste keuzes te maken voor het mogelijk maken van goed onderwijs.’ Adnan Tekin: ‘We willen de good practices die de coronacrisis voortbracht kunnen behouden en te verstevigen.’

Albeda

Eerder maakte Albeda (Rotterdam) al bekend volgend jaar deels door te gaan met online onderwijs. Dit leidde tot veel kritiek, ook van Kamerleden. Inmiddels hebben docenten en studenten van Albeda kenbaar gemaakt achter de keuze van de Rotterdamse mbo-school te staan.

Arbeidsmarkt

In de brief aan de Tweede Kamer vraagt de MBO Raad ook om te accepteren dat er grenzen zijn aan de arbeidsmarktfunctie van het mbo. Vanuit de Tweede Kamer, in het bijzonder de fracties van VVD en CDA, wordt al langer gevraagd strengere eisen te stellen aan opleidingen met mindere baankansen. De kritiek richt zich dan bijvoorbeeld op de creatieve opleidingen die steeds meer studenten aantrekken, terwijl er een enorm tekort is aan technisch opgeleide vakmensen. De MBO Raad wijst echter op de onvoorspelbaarheid van de arbeidsmarkt. Bovendien is enkele jaren geleden het toelatingsrecht in het mbo ingevoerd: wie voldoet aan de eisen, mag zelf een opleiding kiezen. De MBO Raad vraagt de Kamer de functie van het mbo niet uitsluitend te zien ‘door de bril van de actuele arbeidsmarkt’.

Breed opleiden

Het eerdere pleidooi van Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, voor breed opleidingen wordt herhaald. Scholen willen de ruimte om jongeren in het begin van hun opleiding breed op te leiden, om ze later een specialisatie te laten kiezen. In de brief wordt, onvermijdelijk, ook gepleit voor meer geld. Zou zouden scholen graag gebruik blijven maken van de NPO-gelden: de infrastructuur die scholen nu bouwen om studenten achterstanden te laten inlopen, willen ze graag permanten beschikbaar houden. Tevens vragen de scholen om de NPO-investeringen volledig te financieren uit de crisismiddelen, en deze niet gedeeltelijk door de scholen zelf te laten ophoesten.

Lees hier de brief van de MBO Raad aan de Tweede Kamer

Lees ook: Albeda wil online onderwijs deels behouden